Rapporter och uppsatser PDF

Skopia.it Rapporter och uppsatser Image
BESKRIVNING
Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig information under de senaste åren och har genomgående uppdaterat bokens innehåll. Rapporter och uppsatser handlar om hur man söker efter, läser och skriver vetenskapliga dokument. Skrivmomentet behandlas ur tre perspektiv: det traditionella, det kvalitativa och det översiktliga (metastudier). Varje perspektiv har fått ett eget kapitel där även motsvarande forskningsprocesser beskrivs. Här ges dessutom internationella anvisningar och rekommendationer vad gäller * disposition* stilistik och grafisk utformning* tabeller och figurer* referensteknik i löpande text* referenslista. Läsaren får veta hur man söker litteratur i elektroniska referensdatabaser och vad en sådan bas innehåller. Författaren ger även exempel på hur man söker i en internationell och en svensk referensdatabas. De vanligaste internationella baserna för vetenskapliga dokument har samlats och beskrivs i en förteckning. Läsavsnittet ger detaljerade anvisningar för hur en rapport eller uppsats ska bedömas och värderas. Skrivprocessen respektive vetenskapligt tänkande behandlas i egna kapitel. Rapporter och uppsatser vänder sig främst till studerande i samhälls-, beteende- och vårdvetenskapliga samt medicinska ämnen vid högskola och universitet. Den är också värdefull för dem som utformar rapporter och annan skriftlig dokumentation i sitt arbete.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,35 MB

FILNAMN: Rapporter och uppsatser.pdf

ISBN: 9789144097329

UTGIVNINGSDATUM: 2016-01-01

Rapporter och uppsatser är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jarl Backman. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Rapporter och uppsatser online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Lathund för rapportskrivning - Linköping University

Rapporter och uppsatser(2016). Båda böckerna beskriver på ett enkelt sätt hur vetenskapliga texter skrivs. Dessutom har vi anpassat viss rubriksättning efter Johan Åbergs : Anvisningar för exjobbsrapporter : från IDA vid LiU. Våra språkliga riktlinjer är de som rekommenderas i .

Rapporter och uppsatser - Jarl Backman - Bok ...

Rapporter och uppsatser(2016). Båda böckerna beskriver på ett enkelt sätt hur vetenskapliga texter skrivs. Dessutom har vi anpassat viss rubriksättning efter Johan Åbergs : Anvisningar för exjobbsrapporter : från IDA vid LiU. Våra språkliga riktlinjer är de som rekommenderas i .

Är barn allt?
Strage 242 : krönikor
Halvblod
Dikter
Ambassad-dramat
Den förseglade tiden : reflektioner kring filmkonstens etiska och estetiska grunder
Återkomsten
Näcken
Hämnden
Popboken gruppspel från början
Grannarna
När pusselbitarna faller på plats : inspirationshandbok i konsten att ta fram en produkt och ta den hela vägen ut på marknaden.
Progressiv muskelavslappning 1
Midsommarbrud
Den farliga leken (lättläst)
Konstnärerna i Södra Ängbys gatunamn
Fantomen Årg. 1951. Del 3
Bysantinsk antologi