Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker PDF

Skopia.it Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker Image
BESKRIVNING
Varför straffar vi narkotika- men inte alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför har brottsligheten ökat i Sverige men inte i Japan? Går det att förstå orsaker till folkmord? Det är några av de många viktiga frågor som berörs i denna upp skattade introduktion till kriminologi. Och svaren är ofta betydligt mer komplexa än man kan få intryck av i den allmänna debatten om brott och straff. Volym I består av fyra delar. Inledningsvis presenteras olika definitioner av ämnet kriminologi och dess historia. Därefter följer: Del I Att studera brottslighetens omfattning och karaktär Del II Teorier om brottslighetens orsaker Del III Empiriska studier om brottslighetens orsaker Del IV Brott av "de mäktiga". Volym II handlar om brottsprevention och samhällets reaktion på brott. Denna upplaga av volym I är uppdaterad och reviderad med hänsyn till förändringar som har skett i vår omvärld sedan den förra upplagan. Boken är i första hand avsedd för introduktionskurser i kriminologi, men kan med fördel användas även av andra som vill stifta bekantskap med ämnet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,82 MB

FILNAMN: Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker.pdf

ISBN: 9789144131498

UTGIVNINGSDATUM: 2020-05-18

Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker-boken skrevs 2020-05-18 av författaren Jerzy Sarnecki,Christoffer Carlsson. Du kan läsa Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jerzy Sarnecki,Christoffer Carlsson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Boktipset - Introduktion till kriminologi

Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker: Amazon.it: Sarnecki, Jerzy: Libri in altre lingue

Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens ...

Introduktion till kriminologi är en uppskattad lärobok som i sin tredje upplaga har delats upp i två volymer. I volym I ligger fokus på kriminologins kunskaper om brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker.

Jag har en plats. Sophie Elkans liv genom brev till Selma Lagerlöf 1893-1900
Efter femtio år : Aniara 1956-2006 : föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006
Des Fleures. Wrapping paper book
Tekniska Beräkningar
Den unge, den gamle och havet : Över Atlanten i en Vega
Jag älskar dig ända till sommaren
Tibet Summit : Reflections on Tibet and the World
Så blev vi alla rasister
Demografins regionala utmaningar. SOU 2015:101. : Bilaga 7 till Långtidsutredningen
Fruktans borg
5:e Moseboken
Historia