Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat PDF

Skopia.it Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat Image
BESKRIVNING
Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, mål som är ställda av andra och ökad betoning av betyg. För att åstadkomma skolutveckling menar författaren att det är viktigt att gemensamt utforma en helhetsidé som vägledande för vardagsarbetet och som grund för kvalitetsarbetet. Skolledares, lärares och elevers samverkan kring mål och medel är det som gör att hela skolan går framåt. Styrkan i framställningen är att den är både teoretisk och praktisk. Här finns förslag på sätt att arbeta och många exempel, och Scherp visar därmed hur ett vetenskapligt grundat lärandeperspektiv på skolutveckling kan omsättas i praktiken. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och skolledare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,12 MB

FILNAMN: Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat.pdf

ISBN: 9789144084046

UTGIVNINGSDATUM: 2013-12-04

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hans-Åke Scherp. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens ...

Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning. ... Lärandebaserad skolutveckling: lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat. Lund: Studentlitteratur. (299 s.) Senast uppdaterad 23 april 2020.

pedagogdalarna

Lärandebaserad skolutveckling. Av Hans-Åke Scherp. 28 juni 2018. Aktivitet. ... Lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat. Studentlitteratur 2013. Boken beskriver skillnaden mellan NPM och lärande organisationer.

Lyrikvännen 2(2017)
Adressförteckning 2018 Sveriges domstolar : domstolsväsendet, rättshjälpsorganisationen, avgifter vid tingsrätt m.m.
Genteknik som tar skruv
Orofacial smärta : ett multidisciplinärt omhändertagande
Minnen från en musikant - Ett litet stycke svensk jazzhistoria
Sudoku Svår Svart
Fäboden: naturen, kulturen och kulturlandskapet
Architectura Humanitas : och konsten att bygga en badbrygga
När våra läppar möts : 10 erotiska noveller
701 Föllinge Terrängkartan : 1:50000
Ingenting är sant och allting är möjligt
Thompson kulsprutepistol
uTalk Slovenska
Tre män i en rickshaw
Upptäck språket i förskolan - 100 kopieringsunderlag
Tre skilling banco
Queenie
Karl-Henrik blev vän med sin cancer
Stockevik
Jag minns