Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation PDF

Skopia.it Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation Image
BESKRIVNING
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har blivit centrala begrepp inom utbildningssektorn. Detta förhållningssätt till lärande och undervisning ska genomsyra alla barns och ungdomars skolgång och löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Läs mer Hur kan då entreprenörskap tolkas i en utbildningskontext? Författarna till denna bok lyfter fram fritidshemmet som en arena för skolans arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. De beskriver hur ett entreprenöriellt lärande kan förstås som en viktig del av fritidshemmets verksamhet. Boken utgår från projektet LegoTown på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar och beskrivningen av projektet kopplas både till styrdokument och forskning. Författarna menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt - som baseras på barns gemensamma utforskande och som främjar handlingskraft, mod, självtillit och motivation - kan illustrera exempel på en "ny" fritidspedagogik. Genom att erbjuda läsaren rika exempel från verksamheten beskriver författarna innehållsliga aspekter som kan bidra till diskussionen om barns kunskapsmöjligheter på fritidshemmet. Varje praktiknära kapitel avslutas med ett didaktiskt och ett teoretiskt mellanspel, där lärarnas berättelser om och forskarnas analyser av projektet LegoTown återges. Boken riktar sig till såväl studenter på lärarutbildningen som till verksamma lärare i fritidshem och skola. Om författarna Helena Ackesjö är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Jonas Berggren är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar. Marianne Dahl är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Katarina Ellborg är doktorand i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap samt verksam som lärare vid Linnéuniversitetet. Peo Friman är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar. Kari Koskenkorva är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,32 MB

FILNAMN: Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation.pdf

ISBN: 9789147122516

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-14

Vill du läsa Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Helena Ackesjö,Jonas Berggren,Marianne Dahl,Katarina Ellborg,Peo Friman. Att läsa Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga ...

Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation - Häftad

Marianne Dahl | lnu.se

Ladda ner bok gratis Fritidspedagogik : fritidshemmets teorier och praktiker - Anna Klerfelt, Björn Haglund (red.) Fritidspedagogik - fritidshemmets teorier och praktiker ger en djup och bred bild av fritidspedagogik och diskuterar fritidshemmets verksamhet utifrån olika perspektiv. Det fritidspedagogiska omr...

En guide till Uppenbarelseboken
Din kära syster
Mobbning i skolan - Vad vi vet och vad vi kan göra
Verklighetens Kvadratrötter
NE PG band 29-2004
Min enda syster
Homo juridicus : den kapabla människan i rätten
Den Osynliga Kraften
Pessimistiska kardinalsatser : vademecum för de friaste andarna ; Promenad med störningar : Druskowitz vs Nietzsche
I tvillingarnas tecken
Lena handlar mat
Idrottens akademisering : idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden
Släkten och slavarna