Muntlig historia i teori och praktik PDF

Skopia.it Muntlig historia i teori och praktik Image
BESKRIVNING
Oral history, muntlig historia, är en metod som under de senaste tio åren etablerats och vunnit terräng i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. I den här antologin vill en rad forskare inspirera och visa olika sätt med vilka man kan arbeta med muntlig historia.De olika kapitlen belyser hur olika metodologiska och teoretiska utgångspunkter leder till olika sätt att praktisera oral history. Författarna diskuterar även olika faser av forskningsprocessen som exempelvis insamlingen av muntligt material, intervjusituationer, (åter)användning av arkiverade intervjuer, tolkning av intervjuer samt olika sätt att skriva muntlig historia. Avsikten med varje kapitel är att med konkreta exempel, förankrade i olika forskares användning av muntlig historia och muntligt material, visa på metodens och forskningsfältets bredd. Samtliga kapitel avslutas med litteraturtips för vidare läsning inom den del av forskningsprocessen, metod eller teoretiska ingång som diskuterats i respektive avsnitt.Muntlig historia i teori och praktik vänder sig till studenter och forskare vid högskolor och universitet som arbetar med olika typer av muntliga källor och metoder inom exempelvis genusvetenskap, sociologi, etnologi, ekonomisk historia och historia. Den lämpar sig framför allt som lärobok i muntlig historia samt på teori- och metodkurser inom humaniora och samhällsvetenskap.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,32 MB

FILNAMN: Muntlig historia i teori och praktik.pdf

ISBN: 9789144103556

UTGIVNINGSDATUM: 2015-07-06

Muntlig historia i teori och praktik-boken skrevs 2015-07-06 av författaren Malin Thor Tureby,Lars Hansson. Du kan läsa Muntlig historia i teori och praktik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Malin Thor Tureby,Lars Hansson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Muntlig historia i teori och praktik bok Malin Thor Tureby ...

Muntlig historia : i teori och praktik. Lund, Studentlitteratur AB. 117-137. Glaser, J. (2010). Att vara tysk : Två elevers förhållningssätt till Tyskland ur ett östtyskt perspektiv. Historia på väg mot framtiden: Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle. Lunds universitet.

Inkludering i teori och praktik del 1 - YouTube

Föreläsningsserien inleds av professor Claes Nilholm för en beskrivning av framväxten av inkluderingsbegreppet, de skiftande betydelser det fått i praktiken,...

Vidal! Dikter
Träna bort övervikten med FATREX
Sagan om Fåglarö : Från familjen Lindahl till Elin och Tiger Woods
Gender Inequality in the IT sector in Sweden and Ireland
Europa, ständigt detta Europa : Elin Wägners förlorade kärlek
Fantastiska kvinnor i vattentornet
Kungl. Smålands husarregementes historia
Möte med Lukas
Den brinnande kärleken ; Levnadsråd ; Själens förkovran
I huvudet på en gallerist drabbad av Herr Gud
Vittne till mord
Lär dig minus