EU-domstolens restriktionsprövning - i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter PDF

Skopia.it EU-domstolens restriktionsprövning - i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter Image
BESKRIVNING
Europeiska unionens domstol har i knappt två hundra mål ställts inför frågan om en medlemsstats materiella regler för direkt beskattning är förenliga med de grundläggande friheterna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I sådana mål kan dess tillvägagångssätt beskrivas som en process i tre huvudsakliga steg. Först prövar domstolen om friheterna är tillämpliga. I det andra steget prövar den om medlemsstaternas regler medför hinder för skattskyldiga att utnyttja friheterna. Regler som medför hinder är inte förenliga med friheterna med mindre än att de kan rättfärdigas, vilket domstolen bedömer i det tredje steget. Den här boken handlar om hur domstolen resonerar i det andra steget i bedömningen, vilket här kallas för domstolens restriktionsprövning. I mål om direkta skatter och de grundläggande friheterna bygger domstolens restriktionsprövning i stort sett alltid på en jämförelse där domstolen söker avgöra om skattskyldiga som utnyttjar de grundläggande friheterna blir föremål för en mer betungande beskattning än andra skattskyldiga. Vad domstolen väljer att jämföra, eller att inte jämföra, blir därför avgörande för resultatet av restriktionsprövningen. I boken görs en ingående analys av domstolens praxis i syfte att fastställa hur domstolen resonerar i denna prövning. Analysen utgår ifrån olika analysteman som är inriktade på vad domstolen jämför och vad den mer specifikt söker avgöra med sina jämförelser.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,34 MB

FILNAMN: EU-domstolens restriktionsprövning - i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter.pdf

ISBN: 9789172236363

UTGIVNINGSDATUM: 2016-02-24

EU-domstolens restriktionsprövning - i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter-boken skrevs 2016-02-24 av författaren Jesper Johansson. Du kan läsa EU-domstolens restriktionsprövning - i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Jesper Johansson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

EU-domstolens restriktionsprövning - i mål om de ...

Disputerade på avhandlingen EU-domstolens restriktionsprövning i mål om de grundläggande friheterna och direkta skatter. The topic for my thesis was the restriction analysis of the Court of the European union in cases concerning the fundamental freedoms and direct taxes.

Book reviews 2016 - Lund University

I fråga om direkta skatter har EU-domstolen visserligen uttalat att personer som har hemvist i ett visst land och personer som saknar hemvist i detta land generellt sett inte befinner sig i jämförbara situationer (se EU-domstolens dom i mål C-279/93, Schumacker, p. 31).

I en förvandlad stad
Oremus: katolsk bönbok
Kirunasvenskarna
Fotspår på röd granit : glimtar från min vandring i tiden
Pennvässaren - kopieringsunderlag
Liturgi i Svenska kyrkan : i ord och bild från då och nu
Vi två
Tre lyckliga människor
Rektor : Sveriges viktigaste chef
I skuggan av ett krig : möten och samtal 1917-1919
Där ute. Skisser
Fritidsnöjen
Happy fat : hur du tar plats i en värld som krymper dig
Ett sprucket kärl