Upphandla för utveckling PDF

Skopia.it Upphandla för utveckling Image
BESKRIVNING
Upphandla för utveckling är en bok i serien Digital skola - från vision till verklighet. Den vänder sig i huvudsak till skolledare, rektorer, IKT-pedagoger som har övergripande ansvar för skolans digitalisering. Det är också en bok för IT-strateger och upphandlingsansvariga som på ett eller annat sätt är inblandade i upphandlingsprocesser kring digitala pedagogiska verktyg i skolan. Upphandla för utveckling är ett konkret verktyg i upphandlingsprocessen, men med ett tydligt fokus på skolutvecklingsfrågor.Skolans digitalisering innebär stora investeringar. Samtidigt är det en stor utmaning för verksamheten att agera beställare. Särskilt när dessa inte bara ska lösa försörjningsproblem, utan också bidra till måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. När Kristina Björn som IT-strateg för Falkenbergs skolor första gången fick ansvar för en sådan upphandling hade hon god kännedom om verksamheten, men få kunskaper om hur man genomför en upphandling med utveckling och effektmål i fokus. Det krävdes mycket ödmjukhet, samarbete och lärande för att lösa uppdraget. Idag hör Kristina till de som verkligen gått på djupet kring upphandlingför digital skola ur ett verksamhets- och utvecklingsperspektiv.Upphandla för utveckling ger dig den grundläggande orientering kring upphandling för digital skolasom Kristina själv en gång saknade. Boken sätter upphandling som medel för utveckling i fokus ochbehandlar bland annat ledarskaps- och kompetensfrågor, upphandlingsarbetets olika faser och förfrågningsunderlagets innehåll. Allt kryddat med konkreta tips om vad man kan och bör tänka på när man vill upphandla för utveckling.Författaren Kristina Björn tillhör pionjärerna kring skolans digitalisering. Med erfarenhet som bland annat IT-strateg och kvalitetschef verkar hon idag som processledare, rådgivare och föreläsare med fokus på digitalisering, upphandling, strategiskt ledarskap och skolutveckling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,21 MB

FILNAMN: Upphandla för utveckling.pdf

ISBN: 9789140695390

UTGIVNINGSDATUM: 2017-11-14

Vill du läsa Upphandla för utveckling pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Kristina Björn. Att läsa Upphandla för utveckling online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Upphandla it 2018 - Upphandling24

Vi ska upphandla en e-tjänsteplattform. Det finns en plattform som man kan ladda hem kostnadsfritt. Men man måste då upphandla drift av plattformen och utveckling. Ser du några problem med detta. Vissa leverantörer av e-tjänsteplattformar ( inte den kostnadsfria) som utesluts.

Upphandla för utveckling - Kristina Björn - häftad ...

Innovationspartnerskap får användas när den upphandlande myndigheten har behov av lösningar som inte finns på marknaden. Förfarandet kan vara bra att använda när organisationen vill ha ett långtgående samarbete med leverantören. Detta eftersom forskning, utveckling och anskaffning genom partnerskapet sker i en sammanhängande process.

Kärlek till sjöss : lust och längtan
Inget jobb för oskulder
Sista färden - del 3
Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan
Inifrån
Herrgården
Ökad trygghet för hotade och förföljda personer. SOU 2015:69. : Betänkande från Trygghetsutredningen
Fallfrukt & stjärnfall : om att åldras med värdighet
Laga världen : med ickevåld, medkänsla och andra verktyg
Säbylund : berättelsen om en 1700-talsherrgård
Körkortsutbildning: Körboken
Av Lunas blod
Ge mig allt
Doktor Stolles Glädjekur
En herrgårdssägen
I glashus : en liten minnesbok
Agility : strategisk handling för bättre position
Låt skolan dö - länge leve lärandet!
Den sociologiska blicken : att se bortom det uppenbara