Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. SOU 2016:33 : Betänkande av Bonus-malus-utredningen PDF

Skopia.it Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. SOU 2016:33 : Betänkande av Bonus-malus-utredningen Image
BESKRIVNING
Har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett s.k. bonus-malus-system för nya lätta fordon kan utformas, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för bonus-malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Bonus-malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett nytt bonus-malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar av fordonsår 2018 eller senare som registreras i vägtrafikregistret den 1 januari 2018 eller senare. Malusdelen ska även för det nya bonus-malus-systemet regleras i vägtrafikskattelagen och bonusdelen regleras i den nu gällande förordningen om supermiljöbilspremie.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,69 MB

FILNAMN: Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. SOU 2016:33 : Betänkande av Bonus-malus-utredningen.pdf

ISBN: 9789138244425

UTGIVNINGSDATUM: 2016-05-02

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. SOU 2016:33 : Betänkande av Bonus-malus-utredningen-boken skrevs 2016-05-02 av författaren Finansdepartementet. Du kan läsa Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. SOU 2016:33 : Betänkande av Bonus-malus-utredningen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Finansdepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

15/8: Remissvar från Gröna Bilister gällande betänkandet ...

15/8: Remissvar från Gröna Bilister gällande betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Vi anser att ett bonus-malus-system i sak är bra, men behöver baseras på siffror som leder till faktisk minskad klimatpåverkan samt vara lättbegripligt för konsumenter och bilförsäljare.

PDF Remissvar gällande betänkandet Ett bonus-malus-system för ...

Bonus-malus-utredningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett s.k. bonus-malus-system för nya lätta fordon kan utformas, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med ...

Historia 1b 100p - Digitalt elevpaket (Digital produkt) - Den lilla människan och de stora sammanhangen 100p
Liberation in Southern Africa
Djävulens ABC
Yrsel
Vårdhygien för sjuksköterskor : med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar
Aristoteles
Powerpoint 2002
Vackra melodier
Long John Silver : den äventyrliga och sannfärdiga berättelsen om mitt fria liv och leverne som lyckoriddare och mänsklighetens fiende
Vindkraft tillsammans : handbok för vindkooperativ