Bostadsgården - Territoriell arkitektur PDF

Skopia.it Bostadsgården - Territoriell arkitektur Image
BESKRIVNING
Vad gör en bra bostadsgård? I den här boken betonas att bostadsgårdar har en underskattad potential att skapa värden för de boende och ta tillvara deras engagemang. En bra gård erbjuder plats för lek och rörelse, för samvaro, odling och grönska. Det är inte bara fråga om att skapa trivsel utan gården gör nytta både för de boende och för stadens temperaturreglering och motståndskraft mot torka och översvämningar. En dålig bostadsgård, däremot, är den som bara "blir över" mellan andra värden som skapats (som bostäder, service, parkering, gator och så vidare). Boken baseras på forskningsstudier om hur boende ser på sina bostadsgårdar och hur olika bebyggelseformer tolkas av människor i territoriella termer. Författaren menar att gården ska ses som en del av hemmet snarare än en del i stadens offentliga rum, och att arkitekter behöver prioritera gården tidigt i projektet. För stort fokus på hur arkitekturen ser ut kan medföra bristande inlevelse i vad arkitekturen gör, till exempel när bostadsnära utemiljöer utformas utan tillräcklig hänsyn till de boendes användning, ansvar, trygghet och integritet. Med bra gårdar kan stadens kompakta liv konkurrera med villalivet som ett barnvänligt sätt att bo.Boken är framtagen i samarbete med Centrum för boendets arkitektur, CBA. CBA är en plattform för spridning och förmedling av bostadsforskning samt ökad samverkan mellan näringsliv och akademi. CBA startades 2017 och har sin hemvist på Chalmers, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,65 MB

FILNAMN: Bostadsgården - Territoriell arkitektur.pdf

ISBN: 9789144137186

UTGIVNINGSDATUM: 2019-11-08

Bostadsgården - Territoriell arkitektur-boken skrevs 2019-11-08 av författaren Eva Minoura. Du kan läsa Bostadsgården - Territoriell arkitektur-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Eva Minoura.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Bostadsgård Brf Oscar Linné - Sveriges Arkitekter

Botanisera i tävlingsarkivet med genomförda tävlingar. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen, klicka på knappen för att acceptera detta.

PDF Brittgården: en territoriell diskussion kring Ralph ...

Förtätning och gröna undantag, Arkitektur nr 8/2017 är årets stora bostadsnummer där vi fokuserar extra mycket på bostadsgården. Det byggs mer bostäder än på länge - men det talas allt mindre om boendemiljöer som helhet.

De sista äventyrarna del 1
Räddaren
Vårdcentralen
De 95 teserna om avlatens innebörd
Teorier om rättigheter - En antologi om mänskliga rättigheter
Nortons filosofiska memoarer
Råpa välja [Roupa Velha] : gräddstuvade kortvaror i original af Jahn Caminjo
Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
Det tårdränkta barnet : min berättelse om att bli pappa till ett barn med utvecklingsstörning
Språkstörning hos barn 3-7 år
När pusselbitarna faller på plats : inspirationshandbok i konsten att ta fram en produkt och ta den hela vägen ut på marknaden.