Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling PDF

Skopia.it Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Image
BESKRIVNING
Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er - exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda - som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt - utan koppling till offentlig upphandling - hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. I boken besvaras frågor som- Vilka handlingar i en upphandling är allmänna och därmed som huvudregel offentliga?- Vilka handlingar i en upphandling kan beläggas med sekretess och därmed inte lämnas ut?- Hur sker den praktiska hanteringen av sekretessfrågor i en offentlig upphandling?Boken innehåller också översiktliga genomgångar av regelverken för offentliga upphandlingar och för offentlighet och sekretess. Vidare refereras ett stort antal rättsfall rörande de rättsliga frågor som oftast aktualiseras när det gäller offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,89 MB

FILNAMN: Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.pdf

ISBN: 9789139114161

UTGIVNINGSDATUM: 2019-04-01

Vill du läsa Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anders Nilsson,Hanna Lundqvist,Anna Nikolina Erikson. Att läsa Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling ...

1 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) - OSL ska tillämpas vid till exempel utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar; 4 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling - om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna inför en upphandling

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling ...

För ytterligare information om offentlighet och sekretess, se vår webbplats. Källhänvisningar 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - vilka organisationer som omfattas av offentlighetsprincipen; 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) - handling som förvaras på en myndighet

Hustrun
Under ytan
Munken som blev multientreprenör
Gulaschbaronen
Om livets mening
Dreamweaver CS5 Grunder
Gick obemärkt förbi
Skriver med blod
Vid havet
Coq Rouge
Träfracken
Runö : kyrkoherde Ernst Gordons tjänstgöring på svenskön 1920-22
Norrut : att springa Appalacherleden och finna sig själv
Fisk med Torsten Jansson
Kaffe med kaka blev det med