Språket i landskapet PDF

Skopia.it Språket i landskapet Image
BESKRIVNING
Utan språk är ett kulturlandskap knappast ens tänkbart, och språket är i varje fall en nödvändig förutsättning för landskapets nuvarande, variationsrika skaplynne. »Språket i landskapet» kan därför betraktas som immanent i varje kulturmiljö.I denna skrift diskuteras vissa element i två äldre språkkomplex - runinskrifter och bebyggelsenamn - som båda är integrerade delar av kulturlandskapet. Intresset för runinskrifter och bebyggelsenamn har följt författaren i hans arkeologiska verksamhet genom åren. Upprinnelsen till detta arbete är förekomsten av ett råmärke, bestående av tre runstenar, i ett ännu giltigt uppländskt byaskäl från historisk tid. Undersökningen är ett bidrag till frågan om rågångarnas uppkomst och deras förhållande till byarna under yngre järnåldern.Författaren är professor, född 1929 i Östergötland. Han har verkat som docent i arkeologi vid Stockholms universitet och som expert vid Riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning, där han också varit ledare för fornminnesinventeringen. Han har givit en lång rad bidrag till svensk arkeologisk forskning och medverkat i Sveriges nationalatlas och i Nationalencyklopedin.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,13 MB

FILNAMN: Språket i landskapet.pdf

ISBN: 9789185352852

UTGIVNINGSDATUM: 2010-02-20

Språket i landskapet-boken skrevs 2010-02-20 av författaren Klas-Göran Selinge. Du kan läsa Språket i landskapet-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Klas-Göran Selinge.
LADDA NER LÄSA ONLINE

De unga förändrar språket - eller gör de? - Språkbruk

Svenska Finlands Folkting vill att myndigheterna utreder hurudana instruktioner mobiloperatörerna fått angående språket i myndighetsmeddelanden per sms. Den 28 mars skickades ett myndighetsmeddelande om isoleringen av landskapet Nyland ut men alla meddelanden var inte på både finska, svenska och engelska.

Språk i Sverige - Wikipedia

Lingvistiska landskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där till exempel flerspråkighet och makt- och styrkeförhållanden mellan språken studeras. Detta forskningsfält började växa fram efter Landry och Bourhis studie Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study som utkom år 1997.

Droppteorin. Terraformare
Chez Madame
1:1 : Tankedikt
Malmö Stads Historia. D. 8 : Register
De våta systrarna kommer åter: Dikter i urval 5 (1973-75)
Mordet vid Björnholmen
Fokuserad ACT
Kryptografi: en introduktion
För ditt eget bästa
Hjärtats väg : integrativ psykoterapi
Brytning : en politisk spänningsroman
Balsam för själen
Dagsedlar
Frasses Vegetariska - för singelköket: Recept, tokerier och bilder
Mörkrets makter
Solberga - En bildsamling 1950-2017
Möte med orm : ormar i naturen och på tomten
hjärta & ro målarbok för alla tillfällen skicka kärleksmeddelanden brukar dekorera gratulationskort minnessak av konstnären Grace Divine
Sanning eller konsekvens GULD (PDF)
Gymnadenia