Diskriminering PDF

Skopia.it Diskriminering Image
BESKRIVNING
En kort historisk tillbakablick beträffande diskrimineringens uttrycksformer i historien presenteras jämte reflektioner kring tänkbara framtidsscenarier. Exempel från Sverige och Europa. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,17 MB

FILNAMN: Diskriminering.pdf

ISBN: 9789185695812

UTGIVNINGSDATUM: 2008-11-05

Diskriminering är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Hans Ingvar Roth. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Diskriminering online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Vad betyder diskriminering? | Diskriminering

Diskriminering innebär ett missgynnande eller en kränkning av någons värdighet. Aktiva åtgärder. Från och med den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. De gäller samtliga diskrimineringsgrunder (se ovan).

Diskriminering - sverigesingenjorer.se

Diskriminering Att bli diskriminerad innebär att du missgynnas eller kränks. Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur eleverna mår i skolan.

URFÖDAN - om självhushållets mat hos folk i Lappland
Krigens barn
Matematik 1a ORANGE
Älskade äldreomsorg : en inspirationsbok för ett värdigt åldrande
Metodbeskrivning : säkerhetsfunktionsanalys av olycksfall
Allt du behöver veta om Varumärken
Mellanmänskliga
Kung Puttilutt och andra sagor
Den vackra och erkända patriarchalismen : prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850-1900
Av ren lust: Hantverkaren
För såna som oss
Skydda din hjärna : om tarmbakteriernas förmåga att läka och skydda din hjä