Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning PDF

Skopia.it Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning Image
BESKRIVNING
Denna bok presenterar fyra viktiga nycklar till kunskap: att vilja, förstå, kunna och handla. Författarna ger därmed en enkel pedagogisk modell som visar varför lärande stimuleras av problemorienterade lärsituationer. Syftet med utbildning är då att ge deltagarna redskap och metoder för att själva producera kunskap. Att lära sig att lära blir viktigt. I boken finns en mängd exempel på hur man kan arbeta med olika typer av problemorienterat lärande och är tänkta att inspirera läsaren att utveckla uppgifter som är anpassade efter ämnet och de studerande. I denna andra omarbetade upplaga har författarna särskilt uppmärksammat genusperspektiv och nya exempel har lagts till. Boken är i första hand avsedd för blivande och verksamma lärare och handledare av vuxna.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,13 MB

FILNAMN: Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning.pdf

ISBN: 9789144072883

UTGIVNINGSDATUM: 2011-12-23

Vill du läsa Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anna Hedin,Lennart Svensson. Att läsa Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

HVEN17 - Handledning av studenter i verksamhetsförlagd ...

Nycklar till kunskap. Om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning. Hedin, Anna, (författare) Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap Uppsala universitet Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet. Medicinska fakulteten. Institutionen för neurovetenskap.

Kursplan, Yrkesmässig handledning

Kunskap och förståelse ... beskriva och värdera pedagogiska teorier och modeller som stöder ett självständigt lärande i ... (2011). Nycklar till kunskap: om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning. Lund: Studentlitteratur. Högskolelag (SFS 1992:1434). Stockholm: Utbildningsdepartementet. [Hämtad 2016-09-09]

Ett bräckligt liv
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan : antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte. Musikvolym (spiral)
Jag. En fiktion
Stat, kris och demokrati : lapporörelsens inflytande i Finland 1929-1932
Fotograferna på Kyrkogatan : Anna-Lisa Pewe berättar om August Pehrsons glasplåtar, om egna fotografier och om Torsbys unga historia
Så som människor tänker
Berättelsen om Pisinus
Den postpolitiska staden
Skapa ditt drömliv : Hur självsabotörer blir självhjälpare
Gone, Baby, Gone
Montecore
Spår
Boken som ger dig bättre sömn
Övergreppet
Tankar om livet
The Source : förstå din hjärna, förändra ditt liv