Intraprenören -Nyckeln till innovation PDF

Skopia.it Intraprenören -Nyckeln till innovation Image
BESKRIVNING
Hemligheten bakom framgångsrik innovation - Intraprenören! Vad gör vissa företag mer innovativa och framgångsrika än sina konkurrenter? Enligt forskarna beror det på hur man använder sig av sina mest kreativa medarbetare - intraprenörerna. De som driver utveckling och förändring i sitt arbete. World Economic Forum kallar dem för "the Hidden Entrepreneurs". Intraprenörerna själva är ofta medvetna om att de skiljer sig från sina kollegor, men inser inte hur speciella de är. Deras egenskaper och starka drivkrafter gör dem unika och det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas. Men när allt fungerar som bäst skapar de innovationer som kan bli otroligt framgångsrika. Men vad behöver en intraprenör för att lyckas? Den här boken är en praktisk guide för ledare, chefer och intraprenörer. Här presenteras intraprenörernas egna erfarenheter tillsammans med analyser och råd av författaren och intraprenören, Birgitte Stjärne, med stöd av aktuell forskning inom bl.a. intraprenörskap, kreativitet, motivation, arbetsklimat och ledarskap.Med hjälp av forskning och intervjuer introducerar författaren läsaren till en värld där ingenting är omöjligt. Fokus ligger på att skapa strukturer och en kultur och ledarskap som gynnar innovation och samtidigt öka kunskapen om hur man kan identifiera och stödja intraprenörer på arbetsplatsen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,43 MB

FILNAMN: Intraprenören -Nyckeln till innovation.pdf

ISBN: 9789198446241

UTGIVNINGSDATUM: 2019-11-26

Vill du läsa Intraprenören -Nyckeln till innovation pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Birgitte Stjärne. Att läsa Intraprenören -Nyckeln till innovation online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Intraprenörer, Innovatio

En intraprenör är en ambitiös och nyskapande person som tar ansvar för och driver utveckling, förändring och innovation. Intraprenören har många likheter med en entreprenör, men intraprenören väljer att verka inom en befintlig organisation istället för att starta och driva ett eget bolag.

PDF Grönt intraprenörskap

Intraprenören driver förnyelsearbete inom eller i förlängningen av sin an-ställning, och bygger vidare på den kunskap, resursbas och det kontaktnät . 16 OMP 2019 ... pel på en sådan innovation är CO 2 sugen utvecklad av det Schweiska företa-get Climeworks.

Offerrök
Trädens hemliga liv
Jakten på Thunder : en dokumentär thriller om världshavens piratfiskare och en kompromisslös svensk kapten
10 år och 1000 piskrapp : min historia om Raif Badawi och en kärlek i fångenskap
Mindfulness : för mer närvaro i nuet
Matchningsmodellen : effektiv behandling av beroendepatienter
Nya Handledningsboken - i stöd och omsorg
Jämställdhetsbluffen
Hundra (sidor) hundar
Stället : noveller
99 Barn Berättelser
Samtal för ökad arbetsglädje
IQ-Trim
Fritid i senmoderna samhällen
Att älska fienden/Bakom rubrikerna
Det som förloras utåt ska vinnas inåt - Danmark från Kierkegaard till Kjærsgaard
Falkens döttrar
Samlade skrifter. D 3, Dramatik
Gatans parlament : om politiska våldsverkare i Sverige