Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin - GET PDF

Skopia.it Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin - GET Image
BESKRIVNING
En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för "Teorin om Allt" och ger svar på många av fysikens olösta gåtor - möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna, "Grundenergierna" i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld, förklarar mörk materia, mörk energi, partiklar, massa, Higgsfältet, gravitationen, rummet och tiden m.m. Leif Pettersson har lyckats presentera det komplexa och häpnadsväckande materialet lättillgängligt och överskådligt. Ämnet är högaktuellt och av stort allmänintresse - möter forskningen i CERN samt matchar också inslag inom vetenskap och populärvetenskap i media. GrundEnergiTeorin ställer oss inför en helt ny verklighetsuppfattning. Boken är rikt illustrerad med färgbilder.Fysikerna har som bekant sedan länge arbetat intensivt med att försöka förstå vår fysiska värld, inkluderande den stora uppgiften att förena de fyra naturkrafterna: gravitationen, elektromagnetismen, den starka kärnkraften respektive svaga kärnkraften, till "Teorin om Allt", men hittills utan framgång. Leif Pettersson presenterar i denna bok ett banbrytande och mycket spännande material med teorier baserade på den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, och påvisar en helt ny modell, "GrundEnergiTeorin - GET" som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss "Teorin om Allt"! Dessutom framläggs hypoteser som kan förklara de bakomliggande mekanismerna för Einsteins allmänna och speciella relativitetsteorier, kvantfysiken med dess hypotetiska gravitoner, Higgspartiklar m.m., samt för den gåtfulla mörka materien och den mörka energin. Boken ger en logisk och sammanhängande lösning på många av fysikens olösta gåtor, inklusive mycket av det man arbetar med i mänsklighetens hittills största forskningsprojekt, partikelacceleratorn i CERN. Boken ingår i "New Cosmic Paradigm - NCP X-AIONS" - förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. För mer information se www.newcosmicparadigm.org

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,97 MB

FILNAMN: Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin - GET.pdf

ISBN: 9789197987905

UTGIVNINGSDATUM: 2012-04-23

Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin - GET-boken skrevs 2012-04-23 av författaren Leif Pettersson. Du kan läsa Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin - GET-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Leif Pettersson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt ...

Dessa kvantar kan vara på flera ställen samtidigt och har förmåga att vara förbundna med varandra oberoende av tid och rum. Leif Pettersson beskriver bl.a. detta utifrån ett känt experiment i Schweiz 2008 i den tidigare nämnda boken Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt under avsnitt 2.26 Fotoner förbryllar forskare:

Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt ...

Fysiken, Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin - GET Leif Pettersson Häftad. 299. Fysikens filosofi : diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantf Thord Silverbark Häftad. 189. Kvantfysiken och livet : våra ...

Sanktionerat motstånd
Passageraren
Hon verkar vara mycket ensam
Med hela världen i klassrummet: En personlig och reflekterande presentation av SIOP-modellen. Att droppvis vänja sig vid en pedagogisk modell anpassad till det mångkulturella klassrummet.
Sonjas hemlighet
Våran hud, vårat blod, våra ben
Allra käraste syster
Magiska nätter
Förstenad
Aktivitetsboken
Fjällfolk
Den glömda historien : om svenska öden och äventyr i öster under tusen år
Det pedagogiska kretsloppet - från mål till resultat