Konsten att upphöja det ringa : om Torgny Lindgrens litterära metod PDF

Skopia.it Konsten att upphöja det ringa : om Torgny Lindgrens litterära metod Image
BESKRIVNING
Torgny Lindgren är idag en av Sveriges mest uppskattade författare. Hans verk karakteriseras av ett unikt tilltal och tonfall. Här finns en karakteristisk »röst«, något som Lindgren också framhäver när han själv läser sina verk för publik. I Konsten att upphöja det ringa undersöker Marcus Willén hur Lindgrens speciella berättarkonst är sammanvävd med en tematik av estetiskt-existentiellt slag. Han visar hur motiv som traditionellt betraktats som komiska, vardagliga och låga återkommande upphöjs och »transsubstantieras« till allvarliga betraktelser över den seriösa konstens natur och över fromheten som livshållning. Avhandlingen utgår främst från novellsamlingarna Merabs skönhet (1983) och I Brokiga Blads vatten (1999). Men den har också ambitionen att fånga vad som mer generellt utmärker Torgny Lindgrens särpräglade prosakonst.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,52 MB

FILNAMN: Konsten att upphöja det ringa : om Torgny Lindgrens litterära metod.pdf

ISBN: 9789175804026

UTGIVNINGSDATUM: 2009-01-12

Konsten att upphöja det ringa : om Torgny Lindgrens litterära metod-boken skrevs 2009-01-12 av författaren Marcus Willén. Du kan läsa Konsten att upphöja det ringa : om Torgny Lindgrens litterära metod-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Marcus Willén.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Torgny Lindgren - Uppslagsverk - NE.se

Det är på sin plats att citera Marcus Willéns avhandling, Konsten att upphöja det ringa, Om Torgny Lindgrens litterära metod, (Willén, 2008). Willén studerar i denna avhandling Lind-grens "litterära metod". Willén säger att, "Den Lindgrenska metoden har presenterat sig i no-vellens form" (Willén, 2008, s. 24).

Där brännvin blir heligt : En uppsats om kompositionen och ...

Abstract. Marcus Willén vill med titeln på sin avhandling, Konsten att upphöja det ringa (2008), beskriva Torgny Lindgrens litterära metod. Utifrån novellsamlingarna Merabs skönhet och Brokiga blads vatten diskuterar Willén funktionen hos två övergripande teman han valt att benämna som "Ordet" och "Konsten".

Hur anställer vi när vi inte kan avgöra vem som är rätt för jobbet?
Vad dina änglar vill säga dig!
Bibelkalender
Sagor och sanningar Grundbok, tredje upplagan
Kejsarn av Portugallien
Lyckan kommer
Mammutens rådare : en roman om istiden
Skäl
Skalets röda strimma
Revoltörerna : ynglingar, 1936
PT-Fias tio i topp
Graven
Att undervisa i programmering i skolan : varför, vad och hur?
När mikrofonen tystnar
De bedårande lögnerskorna