Sverige och folkrätten PDF

Skopia.it Sverige och folkrätten Image
BESKRIVNING
Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för folkrättens karaktär, dess förhållande till svensk rätt och dess betydelse för mellanstatliga relationer. Den behandlar också folkrättens olika sakområden, som FN-stadgans fredsfrämjande system, de mänskliga rättigheterna, den internationella humanitära rätten i krig, havsrätten, den internationella miljörätten och den internationella ekonomiska rätten. Boken är skriven utifrån ett svenskt perspektiv, och redogör bl.a. för svenska insatser för utvecklingen av folkrätten samt för hur folkrätten ska tillämpas i den svenska rättsordningen. Boken är i första hand en lärobok i folkrätt för juristutbildningen, men lämpar sig samtidigt som referenskälla för statsvetare, journalister och andra som är intresserade av folkrätt.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,76 MB

FILNAMN: Sverige och folkrätten.pdf

ISBN: 9789139208815

UTGIVNINGSDATUM: 2020-03-06

Vill du läsa Sverige och folkrätten pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ove Bring,Mark Klamberg,Said Mahmoudi,Pål Wrange. Att läsa Sverige och folkrätten online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Sverige och FN - Regeringen.se

Westfaliska freden är namnet på de fredsartiklar som avslutade det trettioåriga kriget 1618-1648. Urkunderna undertecknades i den westfaliska staden Münster 1648, men fredsförhandlingarna hade pågått sedan 1644 mellan de tyska furstarna och Sverige i Osnabrück och de katolska furstarna och Frankrike i Münster.

Folkrätt och krigets lagar | Internationell politik och ...

Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 2007. Sammanfattning av uppdraget. En kommitté ska kartlägga de folkrättsliga regler som gäller för väpnade konflikter, ockupation och neutralitet, och som Sverige är bundet av. Kommittén ska kartlägga hur genomförandet av gällande humanitärrättsliga regler har skett i svensk lagstiftning och följa upp i vilken omfattning och på ...

De rumänska dikterna
Rena land : dikter
Handbollens tidsepoker och legender
Bra sex : allt jag inte visste om kyskhet
Åren
Nattvardsgästerna
Evas örter på flaska
Hon hör inte hemma här
Normandernas hövding
Arma Belgien
Att Lyckas Med Processledning
Mera Självkänsla
Omprövningar : svenska vänsterintellektuella i skiftet från 70-tal till 80-tal
En farofylld överfart
Utomhuspedagogik : utveckling och lärande i naturen
Friskt jobbat : Om stress, livsbalans och hållbara arbetsplatser
Stora boken om psykologi