Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap PDF

Skopia.it Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap Image
BESKRIVNING
Utveckling kan tolkas som en förändring i en viss riktning. Men i vilken riktning kommer utbildningen bli bra för våra barn och elever? Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men är detta möjligt? Undervisningen behöver genomföras så att eleverna lär sig - just där, just då och med just den läraren. Då behöver utbildningen vila på något mer, bortom den formulerade kunskapen - den behöver vila på tyst kunskap. Tyst kunskap som kommer till uttryck genom lärarens handlingar utgör också grunden för lärarens förmåga att tolka och förstå explicitgjord kunskap i form av forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Läs mer I bokens tre kapitel diskuteras: Varför ska utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Varför är en del kunskap tyst? Vad händer om vi inte uppmärksammar och utvecklar den tysta kunskapen? Hur kan vi utveckla vårt yrkeskunnande och yrkesverksamhet om vi inkluderar tyst kunskap? Hur utvecklar vi färdigheter och förtrogenhet i yrket? Hur utvecklar vi vår förståelse för vår praktik och vår användning av fakta?Boken syftar till att fördjupa förståelsen för att både vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och den egna tysta yrkeskunskapen krävs för att vi ska kunna utveckla utbildning. I boken finns diskussionsfrågor som stöd. Boken riktar sig till lärarstudenter och alla som redan är verksamma i skolan. Om författarna Anette Jahnke är disputerad vid Nord Universitetet i Bodø i Norge inom professionspraxis vid Centrum för praktisk kunskap. Anette arbetar som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och som process/projektledare vid Ifous, ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,62 MB

FILNAMN: Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap.pdf

ISBN: 9789147127351

UTGIVNINGSDATUM: 2019-01-08

Vill du läsa Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Anette Jahnke. Att läsa Utveckla utbildning : vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan ...

Vad betyder "en förskola på vetenskaplig grund"? Skollagen anger att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad betyder det? Jo, det betyder att varje lärare förväntas hålla sig uppdaterad och följa den pedagogiska utvecklingen och forskningen inom sina områden.

PDF Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Undervisningen i skolan ska enligt skollagen bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta medför att skolan, den enskilda läraren och lärarutbildnings institutionerna då och då behöver göra sig medveten om relationen mellan lärarens praktik i klassrummet och de teoretiska modeller som kan belysa praktiken och kan verka som förändringsagent i undervisningen.

Framgång genom språket : verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever
Vår tids folkkultur
Budbäraren, Pietisten och Församlingsbladet : studier i svenska religionsperiodika
Sjöstaden
Monster
The Big Boss : Så tog Stefan Persson H&M ut i världen och blev Sveriges rikaste person
Tillfället gör tjuven
Det falska paradiset : en textlabyrint med länkar och lönndörrar
Den fjärde åldern
Nästa! : en läkarroman
Paketet
Historiska undersökningar - Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
På andra sidan förlåtelsen : en sann historia