Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7 : En ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning (Fi 2007:03) PDF

Skopia.it Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7 : En ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning (Fi 2007:03) Image
BESKRIVNING
På grund av det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde har Sverige en uttalad ambition att öka den militära förmågan de kommande åren. Militär materiel utgör drygt en tredjedel av försvarsutgifterna och om försvarsförmågan ska öka kommer materielbehoven inom Försvarsmakten att vara stora. För att kunna möta framtida utmaningar behöver den nuvarande materielförsörjningen effektiviseras. Eftersom Sverige är ett litet land med relativt stor inhemsk försvarsindustri finns även viktiga strategiska vägval att göra för anskaffningen av militär materiel. Författarens förslag på möjliga vägval för Sveriges framtida materielförsörjning:att en ny materielförsörjningsstrategi inte bör låsa sig vid specifika anskaffningsmetoder utan istället låta omständigheterna avgöra att det bör tas fram en kompletterande försvarsindustriell strategi. Rapporten understryker även behovet av långa planeringshorisonter för att uppnå en kostnadseffektiv materielförsörjning.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,80 MB

FILNAMN: Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7 : En ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning (Fi 2007:03).pdf

ISBN: 9789138249741

UTGIVNINGSDATUM: 2019-11-12

Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7 : En ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning (Fi 2007:03)-boken skrevs 2019-11-12 av författaren none. Du kan läsa Pang för pengarna. ESO-rapport 2019:7 : En ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning (Fi 2007:03)-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren none.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Charlotte Nömmera (medverkande i utredning) | Sören Öman

Mikael Åsell och Sören Öman har tillsammans medverkat i offentlig utredning. Allt med Mikael Åsell. - Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Årsvis - ESO - Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03). Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

I Mittens rike
Skolan under ytan
Var är alla flickor nu?
Samlade skrifter 3
Svenska affischer : affischkonst 1895-1960
Till själens andetag
Bland litteraturens förenade nationer : Kring svenska PEN-klubbens historia
Händelser på vägen
Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg
Helgas offer : dagboksroman om ett brott
Den hållbara svenska modellen : innovationskraft, förnyelse och effektivitet
Valda verk av Mao Tse-tung band V
Partssamverkan i offentlig verksamhet