Freud och hans kritiker PDF

Skopia.it Freud och hans kritiker Image
BESKRIVNING
Robinson utsätter dessa kritiker för ett korsförhör. Han går noggrant och systematiskt till väga. Under undersökningens gång visar sig deras bevis tvetydiga och argumenten färgade av underliggande antaganden och ideologiska övertygelser. Sulloways, Massons och Grünbaums skrifter säger mer, konkluderar Robinson, om författarnas fördomar - och om det senaste decenniets tidsanda - än om Freud. I själva verket förvränger och förminskar de Freud och bortser medvetet från hans historiska insats: ett nytt sätt att se på självet som har revolutionerat det moderna tänkandet. Robinsons arbete är ett övertygande och elegant försvar för en av historiens främsta och mest originella tänkare. Freud och hans kritiker är ett tungt vägande bidrag till debatten kring Freud - en bok som kommer att stå sig betydligt längre än de kritiker den ägnar sig åt. Paul Robinson är professor i historia vid Stanforduniversitetet i Kalifornien.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,60 MB

FILNAMN: Freud och hans kritiker.pdf

ISBN: 9789171730510

UTGIVNINGSDATUM: 1997-01-01

Vill du läsa Freud och hans kritiker pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Paul Robinson. Att läsa Freud och hans kritiker online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Böcker : Freud och hans kritiker - Bokförlaget Daidalos

Psykoanalys (av grekiska ψυχή, psyché - själ och ἀνάλυσις, análysis - upplösning) är en psykologisk idé- och terapitradition, som växt fram ur den österrikiske läkaren Sigmund Freuds (1856-1939) psykologiska filosofi och psykoterapeutiska praktik. Psykoanalysen är 1) en idétradition, 2) en terapitradition, 3) en forskningstradition, och 4) en metod att studera ...

Religionskritik | Sekularisering och religionskritik ...

Den 6 maj är det 150 år sedan Sigmund Freud, psykoanalysens fader, föddes i Freiberg i dåvarande Österrike-Ungern. Hans teorier om människans omedvetna, om bortträngda tankar och inre konflikter som genom fria associationer går att spåra i drömmar, har stötts och blötts i mer än 100 år.

Skrivbordskrigarna
När barnet lagt sig
Atlantis
Skottland bästa rundturerna
Den postnationella konstellationen
Dödshjälp : En kunskapssammanställning
Per Aspera Ad Astra
Jakten på den magiska blomman 3: Vägen tillbaka
Jordad : enklare liv i kollapsens skugga
Spela på bästa fot : att leda med glädje