Filosofiska metoder i praktiken PDF

Skopia.it Filosofiska metoder i praktiken Image
BESKRIVNING
Vad är filosofisk metod? Hur tillämpar man filosofiska metoder? Hur skiljer sig filosofiska metoder från andra vetenskapliga metoder? I denna antologi visar både seniora och juniora forskare den mångfald av filosofiska metoder som finns. En del av texterna är mer praktiskt orienterade och andra mer teoretiska till sin karaktär. Antologin kan vara till stöd för både studenter och forskare att kunna fördjupa reflektionen runt de olika metoder som används i bearbetandet av de existentiella frågor som aktualiseras av religiösa och sekulära livsåskådningar i nutid och historia. Innehållsförteckning:PRAKTIKORIENTERADE METODER 1. Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar, Mikael Stenmark 2. Strategier i materialsökning, Oliver Li 3. Att arbeta pragmatiskt: vikten av att förstå skillnaden mellan teori, metod och material, Ulf Zackariasson 4. Konsekvensprövning, Karin Johannesson 5. Att tänka med det förflutna, Thomas Ekstrand 6. Att skriva filosofi: kommentarer till ett exempel, Hugo Strandberg HYBRIDMETODER 7. Att arbeta religionsfilosofiskt med empiriskt material, Ulrica Fritzson 8. Kristen frälsningslära i filosofisk, teologisk och empirisk livsåskådningsforskning, Carl-Reinhold Bråkenhielm 9. Hur arbetar en neurofilosof?, Anne Runehov 10 Poetisk filosofi, Maria Essunger ANALYTISK RELIGIONSFILOSOFISK METOD 11. Analytisk religionsfilosofi och dess kritiker, Dan-Johan Eklund 12. Sant och sannolikt i religionsfilosofin, Francis Jonbäck TEORETISK REFLEKTION ÖVER METOD 13. Nuets ontologi: kritisk teori, immanent kritik och ideologikritik, Mattias Martinson 14. Att analysera och utvärdera relationen mellan vetenskap och religion, Christoffer Skogholt 15. Tankeexperiment som religionsfilosofisk metod, Ingrid Lindberg 16. Intuition och emotion i filosofiskt forskningsarbete, Johan Eddebo, Mikael Sörhuus ETISKA PERSPEKTIV 17. Rätten att ha rättigheter: Arendts och Kafkas politiska tänkande, Helen Andersson 18. Filosofins betydelse för skolans undervisning om etik, Olof Franck

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,74 MB

FILNAMN: Filosofiska metoder i praktiken.pdf

ISBN: 9789151303642

UTGIVNINGSDATUM: 2018-08-29

Vill du läsa Filosofiska metoder i praktiken pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mikael Stenmark,Karin Johannesson,Francis Jonbäck,Ulf Zackariasson. Att läsa Filosofiska metoder i praktiken online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Filosofiska metoder i praktiken - Mikael Stenmark, Karin ...

Kontinental filosofi är en term som myntades av engelsktalande filosofer för att beteckna olika filosofiska traditioner som starkt har influerats av vissa 1800- och 1900-talsfilosofer från Europas fastland. Termen används ofta som kontrast till analytisk filosofi.Vissa forskare menar att termen snarare är pejorativ än beskrivande. Enligt detta synsätt fungerar termen som en etikett på ...

0005: Filosofiska metoder i praktiken (Produktdetaljer ...

När Filosofiska rummet är tillbaka efter fyra veckors uppehåll för Teologiska rummet ger vi oss ut i verkligheten för att diskutera vad filosofer kan bidra ...

Stigur : textil fotobok från Island
På väg Livia, På väg!
Skuggor av hopp
Gåtfulla Skåne : en guide till mytomspunna platser
Mitt Gran Canaria
Orangeriets hemlighet
Bild & Bubbla. 223
Kolmannen
Kunskap och insikt i norrön tradition
Äktenskapskamraterna
Den hoppande grodan
Den japanske älskaren
Sov gott, lilla vargen - ??????????? ?????????? (svenska - thailandska)
Kommunborgarmärket : vägledning och kopieringsunderlag
Vi har ingen aning : En guide till det okända universum
Coachande ledarskap : för samarbete, effektivitet och hälsa