Islam och muslimer i Sverige : En kommenterad bibliografi PDF

Skopia.it Islam och muslimer i Sverige : En kommenterad bibliografi Image
BESKRIVNING
Islam och muslimer utgör idag ett ständigt aktuellt inslag i både media och det vardagliga samtalet. Under större delen av Sveriges historia har islam och muslimer varit något som upplevts som främmande och långt borta. Så är inte längre fallet. I och med efterkrigstidens arbetskrafts- och flyktinginvandring har islam och muslimer blivit en del av det svenska kulturella och religiösa utbudet. Denna bibliografi innehåller en systematisk genomgång av den forskning och litteratur som har behandlat islam och muslimers historia och närvaro i Sverige. Tack vare sin tydliga struktur och sitt ämnesregister är bibliografin lätt att använda läsaren får snabbt en översikt över vad som har skrivits om islam och muslimer i Sverige. I boken förtecknas även svenska muslimska hemsidor samt videofilmer om islam och muslimer i Sverige. I en inledande översikt resonerar Göran Larsson och Ingvar Svanberg kring den forskning om islam och muslimer i Sverige som utförts. Översikten innehåller även förslag på nya möjliga forskningsområden. Islam och muslimer i Sverige. En kommenterad bibliografi har tillkommit genom ett samarbete mellan Integrationsverket och forskningsprojektet »Konflikt eller fredlig samexistens? Nutida relationer mellan kristna och muslimer«.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,67 MB

FILNAMN: Islam och muslimer i Sverige : En kommenterad bibliografi.pdf

ISBN: 9789170610103

UTGIVNINGSDATUM: 2004-06-01

Islam och muslimer i Sverige : En kommenterad bibliografi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Göran Larsson. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Islam och muslimer i Sverige : En kommenterad bibliografi online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Islam och muslimer i Sverige : En kommenterad bibliografi ...

Denna bibliografi innehåller en systematisk genomgång av den forskning och litteratur som har behandlat islam och muslimers historia och närvaro i Sverige. Tack vare sin tydliga struktur och sitt ämnesregister är bibliografin lätt att använda läsaren får snabbt en översikt över vad som har skrivits om islam och muslimer i Sverige.

Islam - Mimers Brunn

Bidra till en progressiv utveckling och bidra till att förändra majoritetssamhällets kluvna bild av islam och av oss muslimer. Bidra till att skapa en mer diversifierad bild av vilka vi är!

Förkämpar & paroller
Lex Affärsjuridik Fakta och övningar
Elektronik : grunder och avancerat
Bevisprövning i tvistemål : teori och praktik. Bevis 9
Ida Trotzig : min mormor, Japanpionjären
Tre systrar och en jul att minnas
Dialektord från Örs och Sundals-Ryrs socknar på Dal
En obekväm resa
Arvsynden
Nordiskt och klassiskt : Veri similia I-II
Champagne på skånska
Matte Direkt Triumf 2A Elevbok blå
Ett vinnande slag