Deltagarkultur PDF

Skopia.it Deltagarkultur Image
BESKRIVNING
Deltagarkultur är skriven av medlemmar i konst- och kulturgruppen Interacting Arts.I boken Deltagarkultur riktas skarp kritik mot det kulturella fältets åtskillnad mellan publik och utövare, producenter och konsumenter. I sin analys av konstnärliga uttrycksformer och medier visar författarna hur denna uppdelning inom samtidskulturens institutioner ger uttryck för ett auktoritärt synsätt eftersom åskådaren placeras i en underordnad position. De senaste åren har interaktivitet och deltagande blivit idealiserade modeord, som tycks kunna inrymma vad som helst. Kulturproducenter och institutioner av alla slag försöker gärna bli mer interaktiva genom att bjuda in publiken till deltagande, men trots detta formuleras sällan vad det egentligen innebär. Istället gömmer man sig gärna bakom vaga ord eller förvirrade förenklingar. Deltagarkultur är ett försök att bringa reda i begreppen genom att analysera och kritisera de strukturer som kännetecknar olika medier.Deltagarkultur erbjuder en analysmodell som synliggör kulturfältets dominerande åskådarinriktning och hur dess uttrycksformer avtecknar en inneboende maktstruktur. Bokens modell skiljer på konstverkets tankerymd, nya mediers interaktiva valrymd och deltagarkulturers handlingsrymd. I verkens mediestrukturer framträder strukturella skillnader mellan betraktande, väljande och handlande. När kulturens roller skärskådas visar sig vissa etablerade sanningar bygga på falska premisser: verket skapas inte av åskådaren. Samtidigt som delar av kulturfältet söker nya vägar är deltagande redan närvarande som gestaltningsprincip exempelvis i form av levande rollspel, datorspel, kontaktimprovistion, maskerader, karnevaler. Deltagande öppnar det kulturella fältet för den vanliga människan som ett aktivt, handlande subjekt. Det utmanar och överskrider den ställföreträdande, åskådarinriktade kultur vi lever i idag. Kristoffer Haggren, Elge Larsson, Leo Nordwall och Gabriel Widing är medlemmar av Interacting Arts, en multidisciplinär grupp som drivs av konstnärer, teoretiker och aktivister. De arbetar med teoretiska, konstnärliga och sociala projekt som utforskar möjligheterna med deltagande, rolltagande, spel och [email protected]

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,81 MB

FILNAMN: Deltagarkultur.pdf

ISBN: 9789173744195

UTGIVNINGSDATUM: 2008-08-01

Deltagarkultur-boken skrevs 2008-08-01 av författaren Kristoffer Haggren,Elge Larsson,Leo Nordwall,Gabriel Widing. Du kan läsa Deltagarkultur-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Kristoffer Haggren,Elge Larsson,Leo Nordwall,Gabriel Widing.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Att välja sakkunskap

deltagarkultur. Read post. tis. 27. 06. 2017. Reflektioner från en konstquintennal. Språk Ej definierad För fjortonde gången görs Documenta i den lilla staden Kassel mitt i Tyskland. Under 100 dagar besöker nästan en miljon människor staden som till vardags har 100 000 innevånare.

deltagarkultur | Chalmers bibliotek

Orsakerna kan bland annat finnas i en passiv deltagarkultur som länge genomsyrat den finska skolan och lärarutbildningen. Lösningen kan eventuellt sökas i en aktiverande och inkluderande undervisning. Detta diskuteras i två artiklar med exempel från försök att utveckla såväl lärarutbildningen som politikundervisningen i Finland.

Matte Direkt Triumf 2A Elevbok blå
Fegljus : diktsviter och historier
Arbetstidslagen : kommentarer och författningar
Ord om Ordet : Predikningar
Sländan och draken
Desorganiserad anknytning
Fokus och bakgrund : om upplevelser inombords och upplevelser av omvärlden
Sara
Orädd
Livsviktigt : en handbok i kroppspositivt föräldraskap
Cykla! : två hjul som förändrar världen
Respekt och äkta kärlek
Alexander Rybak - Fairytale PVG
Du skulle bara våga! : säg ja till Guds dröm för ditt liv
Stora Stylingboken