Nära avstånd PDF

Skopia.it Nära avstånd Image
BESKRIVNING
Petersen, Anders Nära avstånd Nära avstånd innehåller 42 nya fotografi er (återgivna i duplextryck) av Anders Petersen, född 1944 och sedan f lera decennier en av Sveriges mest tongivande och internationellt erkä nda fotografier. Birna Marianne Kleivan, dansk fotohistoriker och -skr ibent, svarar för texten - en intervju med fotografen och en summering av hans verk. Hon skriver: 'Drift och dröm frammanas i en rad djurisk t orienterade fotografier, som bland annat fascinerar genom deras på e n gång gränsöverskridande och kyska framställning av det primitiva och människans mer mörka sidor. Det är en farlig och fuktig värld, full a v sirensång och sår som inte vill läka. Där demoner hålls på avstånd g enom ställföresträdare, samtidigt som extasens tillfälliga lyckorus fi xeras, innan en avgrund av mänsklig ensamhet åter öppnar sig.' Utges s amtidigt i en engelsk utgåva: Close distance (ISBN 9197418242). 60 sid or, grafisk form: Patric Leo.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,97 MB

FILNAMN: Nära avstånd.pdf

ISBN: 9789197418201

UTGIVNINGSDATUM: 2002-09-01

Nära avstånd är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anders Petersen. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Nära avstånd online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Strandnära Camping & Boende I Köpingsvik & Borgholm på Öland

Avståndet mellan mark och linor varierar med spänningen. För lågspännings-ledningar är minsta avståndet 4,5 m och för högspänningsledningar 6-9 m. Tänk på att avståndet minskar när marken är täckt av snö, upplag, med mera. Linhöjden kan variera mycket och ganska snabbt på grund av exempelvis be-

Venus - Wikipedia

Magnetfältet från järnvägen är omkring 0,1 μT vid ett avstånd av cirka 20 meter från järn- vägen när inget tåg är i närheten. Det är den grundnivå som normalt finns i bostäder och kontor. Detta är ett medelvärde. När ett tåg är i närheten ökar styrkan något, och denna ökning kan påverka känslig utrustning.

Elefantens sång del 2
Tills vingen brister
The Devil Ororon 2
Arkitektur Och Liv I Kvarteret Garnisonen
Korpens vingar
Evigheten saknar rytm
Utgrävningarna i Rälla ödekyrka
Bara en blå liten bil
Främmande fågel
Upprättelsen