Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott : en utvärdering av 2010-års reform PDF

Skopia.it Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott : en utvärdering av 2010-års reform Image
BESKRIVNING
Rapporten belyser hur reformen med strängare skadeståndsansvar för föräldrar har fungerat utifrån ett brottsofferperspektiv, vilka konsekvenser reformen haft för de skadeståndsdömda föräldrarna och huruvida reformen haft effekt på ungdomsbrottsligheten.Den 1 september 2010 infördes ett strängare skadeståndsansvar för föräldrar som har vårdnaden om ett barn. Reformen innebär att föräldrar, tillsammans med sina barn, numera kan bli solidariskt skadeståndsansvariga för vissa typer av skador som uppkommit till följd av brott som barnen dömts för - oavsett om de varit vårdslösa eller inte. Syftet med reformen var framför allt att motverka ungdomsbrottslighet och förhindra att ungdomar hamnar i långvarig kriminalitet, men det fanns även en förhoppning om att reformen skulle stärka brottsoffrens ställning genom att öka möjligheterna att få skadestånd. Utvärderingen har gjorts på uppdrag av regeringen och baseras på statistik, enkäter och intervjuer. Av rapporten framgår att det år 2016 var runt 2 000 föräldrar som blev skadeståndsskyldiga för att deras barn begått brott och att de flesta tycks ha betalat skulden. Det är dock osäkert om lagen inneburit att brottsoffren i större utsträckning än tidigare får sina skador täckta. Brå diskuterar också i vilken utsträckning det finns förutsättningar för att lagen kan ha haft någon påverkan på ungdomsbrottsligheten eller om den kan ha haft negativa effekter. Beställ ditt exemplar redan idag!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,28 MB

FILNAMN: Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott : en utvärdering av 2010-års reform.pdf

ISBN: 9789187335914

UTGIVNINGSDATUM: 2018-01-19

Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott : en utvärdering av 2010-års reform-boken skrevs 2018-01-19 av författaren Brottsförebyggande Rådet,Brå. Du kan läsa Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott : en utvärdering av 2010-års reform-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Brottsförebyggande Rådet,Brå.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Skärpt skadeståndsansvar för föräldrar har fått oönskade ...

Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott - en utvärdering av 2010 års reform . Anna-Lena Beutgen, Brottsförebyggande rådet . arrangerat av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Juridiska institutionen . Onsdagen den 4 april 2018 . kl 15.00- 16.30 (ca) Sal C 33 (C-huset, våning 3) Handelshögskolan . Vasagatan 1 ...

Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott ...

Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott en utvärdering av 2010 års re ... (Bok) 2017, Svenska, För vuxna Kränkning och upprättelse en rättssociologisk ...

Stadens sopor
YB Södermalm: 140 tecken ur verkligheten
Svenska för dig - Litteraturhistoria - 100 texter från forntid till nutid - lässtrategier och analyser åk 7-9
När det inte blev som du tänkt dig : om missfall, sorg och att våga igen
Vägen till djurets inre : vad klickerträning kan lära oss om alla djur
uTalk Singalesiska
Sommarnatt - Feministisk erotik
Art Nouveau från Rörstrand : konstkeramiken 1895-1926
Tiden är ingenting
Flyga drake
Huset på Carrera 9
Dikter
Bakom rubrikerna : livsöden i skuggan av krig
Kobra
Sommaren med Gabriella i parken
Från motvind till medvind - hur du studsar tillbaka när livet slagit dig i skallen med en tegelsten
Hindi Ordforrad
En bok om vin (PDF)