Lagstiftnings ändamålsenlighet - En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende PDF

Skopia.it Lagstiftnings ändamålsenlighet - En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende Image
BESKRIVNING
Under 1900-talets senare del har det pågått en tydlig privatiseringstrend i Sverige. Många verksamhetsområden vilka tidigare har bedrivits som statliga eller kommunala förvaltningar bedrivs numera i bolagsform. Utvecklingen har dock inte medfört minskad reglering: användningen av lagstiftning som styrmedel har i stället ökat. Detta aktualiserar frågor som rör den instrumentella sidan av lagstiftning i allmänhet och frågan om lagstiftnings ändamålsenlighet i synnerhet. Ett utmärkt exempel på denna utveckling är regleringen av fjärrvärmeverksamhet. Fjärrvärmeverksamhet var tidigare en kommunal och statlig förvaltningsangelägenhet men bedrivs numera i bolagsform och regleras i speciallagstiftning genom Fjärrvärmelag (2008:263). Det övergripande ändamålet med fjärrvärmelagen är att skapa förtroende för fjärrvärmen. Den här avhandlingens syfte är därför att utvärdera om fjärrvärmelagen kan bedömas ha potential att skapa förtroende. I studien används ett regleringsteoretiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt för att undersöka fjärrvärmelagens förtroendeskapande potential. Det regleringsteoretiska och tvärvetenskapliga angreppssättet innebär att här behandlas frågeställningen på ett teoretiskt sätt genom att analysera och använda vetenskapliga rön från flera olika vetenskapsdiscipliner. Däremot genomförs inte några empiriska undersökningar. Studien har i praktiskt avseende betydelse för dels lagstiftaren och andra aktörer som arbetar med rättslig styrning, dels för svenska fjärrvärmeföretag och deras kunder samt de myndigheter vilka är inblandade i regleringen av fjärrvärme. På ett teoretiskt plan är studien av betydelse både för den som intresserar sig för lagstiftningsutvärdering i metodologiskt avseende och för den som intresserar sig för förhållandet mellan lagstiftning och förtroende.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,52 MB

FILNAMN: Lagstiftnings ändamålsenlighet - En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende.pdf

ISBN: 9789172236257

UTGIVNINGSDATUM: 2015-09-14

Vill du läsa Lagstiftnings ändamålsenlighet - En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Daniel Hult. Att läsa Lagstiftnings ändamålsenlighet - En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF JURIDISKA BIBLIOTEKET november 2015-januari 2016

Lagstiftnings ändamålsenlighet - En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende . By Daniel Hult. Get PDF (101 KB) Abstract. This thesis concerns the question whether it is possible to create ...

Daniel Hult - Lagstiftnings ändamålsenlighet - En ...

En studie av svensk och unionsrättslig reglering av skönsmässigt beslutsfattande i processrättsliga frågor" Xiao-Bing Zhang, nationalekonomi: "Cooperation and paradoxes in climate ...

Väck mitt hjärta
På skriftställarns tid
Skuggmakten
Ers Majestäts olycklige Kurt : en roman med verklighetsbakgrund
Grodan Flynner : Visst kan du, kompis
Två är bra, men tre är bättre
Dramat om den kosmiska upplysningen : parabler, myter och symboler i Den vita lotussutran
Ett leende
Om Gåvor av Nuruddin Farah
Rapport från insidan
Den svenska mediemarknaden 2016. Ägare. Företag. Medier
Djävulen och fröken Prym
Att Läka Den Eviga Själen - Inblickar I Tidigare LIV Och Livet Mellan Liven
Som en jävla käftsmäll
Badortsmysteriet