Sociala medier och härskartekniker PDF

Skopia.it Sociala medier och härskartekniker Image
BESKRIVNING
En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala rummet. Mellan två personer skapas en maktasymmetri där den ena parten använder tekniker för att ställa sig ovanför, vid sidan om eller på avstånd från den andra. Det sker subtilt men ändå så uppenbart. Det handlar om härskartekniker. Sociala medier är inget undantag. Även på Twitter, Facebook, Instagram och i exempelvis bloggosfären pågår liknande sociala spel. I den här boken möter du nätprofilerna Clara Lidström och Johanna Frändén, som båda har skapat sig en stark röst och position i de sociala medierna. Genom deras erfarenheter lär vi oss om strategier som har vuxit fram för att förhålla sig till de sociala spel som pågår på nätet. Bokens teoretiska utgångspunkt är de handlingsutrymmen och härskartekniker som de sociala medierna möjliggör. Författarna presenterar tio härskartekniker som i dag utövas på nätet - och tio motstrategier för att utveckla ett bättre förhållningssätt till såväl subtila som tydliga härskartekniker isociala medier. Sociala medier & härskartekniker vänder sig till dig som vill förstå vår digitala samtid. Boken syftar till att medvetandegöra det komplexa i det till synes ytliga i vår vardag på nätet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,91 MB

FILNAMN: Sociala medier och härskartekniker.pdf

ISBN: 9789144101293

UTGIVNINGSDATUM: 2014-11-10

Sociala medier och härskartekniker är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Annakarin Nyberg,Mikael Wiberg. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Sociala medier och härskartekniker online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Bemöta härskartekniker - Exempel på motstrategier

Request PDF | Sociala medier och härskartekniker | Förordet i vår bok är skrivet av Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå universitet. Så här skriver Simon om vår bok. I snart ...

Sociala medier & härskartekniker | Stockholms Stadsbibliotek

Sociala medier och härskartekniker En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala rummet. Mellan två personer skapas en maktasymmetri där den ena parten använder tekniker för att ställa sig ovanför, vid sidan om eller på avstånd från den andra.

AutoCAD 2013 Grundkurs
Fuckboy
Duinoelegier
reboot - omstart för den digitala förvaltningen. SOU 2017:114 : Slutbetänkande från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster
Modernista Höstkatalog 2016
Överraska mig
Protester i Yttsäter
Känneru brorsan?
Om Gud och Jesus
Britpop!
I pensionskapitalets tjänst : mina 22 år på Alecta
Föreningen Nationalmusei Vänner grundad 1911
Från Barbarstadiet till Supermedvetande: En ny Medvetenhet är en Nödvändighet för den Jordiska Civilisationens Fortbestånd
Svenska bondedagböcker : ett nationalregister
Kajakpaddling - en livslång relation
Lilla boken om blad