Internationell skatterätt PDF

Skopia.it Internationell skatterätt Image
BESKRIVNING
Denna bok behandlar den internationella inkomstskatterätten i ett svenskt perspektiv. Den består av tre delar. Den första delen omfattar de centrala delarna av den svenska internationella skatterätten, såsom reglerna om skattskyldighetens omfattning för fysiska och juridiska personer, sexmånaders och ettårsreglerna,CFC-reglerna och regler om gränsöverskridande resultatutjämning. I den andra delen, skatteavtalsrätten, avhandlas bl.a. folkrättens huvuddrag, införlivning av skatteavtal samt tillämpning och tolkning av skatteavtal. I den tredje, EU-skatterätten, behandlas bl.a. förhållandet mellan EU-rätten och nationell rätt, principen om tilldelade befogenheter, regleringen av direkta skatter i Lissabonfördraget, EU-domstolens praxis och den delen avslutas med författarens synpunkter på den rådande harmoniseringsordningen. Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv är i första hand avsedd som lärobok vid universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. De genomgående hänvisningarna till rättskällor gör boken användbar också för praktiskt verksamma. Femte upplagan

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,82 MB

FILNAMN: Internationell skatterätt.pdf

ISBN: 9789144119472

UTGIVNINGSDATUM: 2016-12-14

Vill du läsa Internationell skatterätt pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lars Pelin. Att läsa Internationell skatterätt online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Skattskyldighet för pension från USA - Internationell ...

Vi har bred kompetens inom såväl svensk som internationell skatterätt. Vi bistår i skatteprocesser, skatterevisioner med mera och har erfarna experter inom mervärdeskatt. Våra skattejurister har lång erfarenhet av klientfokuserad rådgivning samtidigt som de har en gedigen bakgrund från bland annat Skatteverket, skattedomstolar, Finansdepartementet samt bank- och finanssektorn.

Internationell skatterätt (HSKATT-P)

Välkommen. Kursen i internationell skatterätt är en specialkurs (fördjupningskurs) som syftar till att ge deltagarna en förståelse för de internationella aspekterna av skatterätten, både när det gäller skatterättsliga principer och regler. Kursen syftar även till att ge deltagarna sådana teoretiska och praktiska färdigheter som gör dem skickade att lösa kvalificerade juridiska ...

Ungdomens arena : en diktsamling
Hönan som drömde om att flyga
Affärsjuridiska problem Kommentarer och lösningar
Moleskine Classic Pocket linjerad skrivbok röd
Rockypedia 1998-1999
En man med många talanger
Själasörjaren
Matrismanifestet : att leda mångdimensionella organisationer
Lewis resa
Lektionsplanering för klasslärare
Krigsbarn
Rent som guld
Måste försöka skri-
Familjetvist bakom trippelmord i Sørum
Vi är romer
Födelsedagsfesten
Arbete och teknik på människans villkor
Välkommen hem Mr Swanson : svenska emigranter och svenskhet på film
Ett drömspel