Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete PDF

Skopia.it Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete Image
BESKRIVNING
Lever Sverige upp till Barnkonventionens krav i fråga om barns rätt till skydd mot brott och utsatthet i sina hemmiljöer? Har socialtjänsten som ytterst ansvarig barnskyddsmyndighet de rättsliga förutsättningarna att skydda barn? Hur förhåller sig föräldrars rätt som vårdnadshavare och rätt till privat- och familjeliv till barns rättigheter - särskilt en trygg uppväxt - och principen om barnets bästa?Samhällets barnskyddsansvar aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. Syftet med denna avhandling är att belysa dessa frågor genom att analysera socialtjänstens barnskyddsansvar utifrån ett rättsvetenskapligt perspektiv där både reglering och tillämpning granskas. Undersökningen visar att regleringen uppställer höga mål kring barns livsvillkor och krav att barn ska skyddas från våld och utsatthet i sina hem, men att socialtjänsten inte ges tydliga verktyg och befogenheter att realisera dessa mål. Socialtjänsten lämnas med vaga och osäkra rättsliga verktyg och ett starkt betonande av att utredning och insatser ska genomföras i samförstånd med vårdnadshavare. Detta leder till en rättslig praktik där fokus snarare ligger på samförstånd med och motivation av föräldrar än utredning rörande vilka barn som behöver samhällets stöd och skydd.I avhandlingen föreslås en genomgripande översyn av barnskyddsregleringen, där komplexiteten innefattande barns och föräldrars potentiellt motstående intressen lyfts fram. För att stärka barns position och rättsliga ställning föreslås bl.a. att Barnkonventionen inkorporeras i svensk rätt, att ökade krav ställs på fullgoda beslutsunderlag samt en tydligare uppdelning mellan frivillighet och tvång, där barn ges ökade möjligheter att företrädas av oberoende företrädare under barnskyddsutredningen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,64 MB

FILNAMN: Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete.pdf

ISBN: 9789172234215

UTGIVNINGSDATUM: 2011-01-01

Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

InfoTorg Juridik - Ny professor i offentlig rätt

Pris: 665 kr. häftad, 2011. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete av Pernilla Leviner (ISBN 9789172234215) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete av ...

Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete : Författare: Leviner Pernilla: Titel: Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete: Utgivningsår: 2011: Omfång: 408 sid. Förlag: Jure: ... För att stärka barns position och rättsliga ställning föreslås bl.a. att Barnkonventionen inkorporeras i svensk rätt, ...

Förtroenden
Kuppen mot Norges Bank
Chilla: en fanTASStiskt avkopplande bok
Lovisa Ulrika : Konst och kuppförsök
Hat och kärlek i psykoanalytiska institutioner : en professions dilemma
Stålpionjären : historien om Pelle Söderberg 1836 - 1881
Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen
Den bibliska berättelsen
Fronesis 34. Kampen om folket
Äntligen vilse : om konsten att resa
Saknade poäng
Ett besök i Vaxholm 1870
Fläcken
Alternativ kroppsscanning. Thetautgåva
Anteckningar
De sista rummen