Normer och normalitet i socialt arbete PDF

Skopia.it Normer och normalitet i socialt arbete Image
BESKRIVNING
I socialt arbete är normer och normalitet centrala och det finns anledning att reflektera över både vilka normer människor har och vad som betraktas som normalt i olika tider och sammanhang. I bokens kapitel belyses socialt arbete ur olika vinklar. ?Texterna handlar om normer, normalitet och normaliseringsprocesser som rör barn, ungdomar, vuxna och äldre. Män och kvinnor. Funktionshundrade, invandrare, hemlösa, fattiga och dementa, men också barn som far illa, vuxna som är misstänkta för brott, missbrukare och människor med sexuella identiteter. Exempel hämtas från ett brett spektrum av verksamheter: barnavård, skola, socialtjänst, försäkringssystem, rättsväsende, missbrukarvård, äldreomsorg, insatser för arbetslösa, ideella organisationer och föreningar av olika slag. Tillsammans skapar denna breda presentation en bild av det sociala arbetets praktik och förutsättningar. Med denna antologi vill författarna belysa aspekter på socialt arbete och skapa utgångspunkter för diskussion om människors vardag och samhällets organisering. Boken vänder sig till socionomer, studenter i socialt arbete och till andra som är intresserade av individer och samhälle.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,68 MB

FILNAMN: Normer och normalitet i socialt arbete.pdf

ISBN: 9789144022192

UTGIVNINGSDATUM: 2007-08-01

Normer och normalitet i socialt arbete-boken skrevs 2007-08-01 av författaren Kerstin Svensson. Du kan läsa Normer och normalitet i socialt arbete-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Kerstin Svensson.
LADDA NER LÄSA ONLINE

IGUS Normalitet och avvikelse Flashcards | Quizlet

BT - Normer och normalitet i socialt arbete. A2 - Svensson, Kerstin. PB - Studentlitteratur AB. ER - Lund University Box 117, 221 00 LUND Telephone (switchboard): +46-46-222 00 00 [email protected]

Normer, normalitet och normalisering

Normalitet och avvikelse Dessa begrepp är inte något som kan beskrivas i konkreta och specifika termer. Tolkningen är helt beroende av vilken social kontext som granskas. I grund och botten handlar det om hur normer i samhället fastställs i förhållande till "prototyper" som står för ett medelvärde; hur

Det gemensamma : om den svenska välfärdsmodellen
Släpp taget och håll i - Handbok för tonårsföräldrar
Excel grunder
Blandade röster är de bästa rösterna
Nattstad
Märkta för livet
Barnets århundrade : nordisk design för barn 1900 till idag
Lexikon : fakta om myten kring vikingarna, presenterad med över 8500 uppslagsord!
Sticka till dig själv
Mot målet 2
Litteraturarbetets möjligheter
Sverige, en vintersaga. 4, Vintern blir vår
Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring
Optimisthandboken
Martin Bircks ungdom (stor stil)
Gröna bläcket : dikter
Kvinnlig bedragare försnillade 100 miljoner