Konsumentens skydd i handeln över landgränserna PDF

Skopia.it Konsumentens skydd i handeln över landgränserna Image
BESKRIVNING
Gränsöverskridande konsumentskydd är en fråga som har fått allt större betydelse de senaste åren. Det blir vanligare att konsumenter med hemvist i Sverige ingår avtal om varor eller tjänster med näringsidkare i andra länder. Inte minst e-handeln och ett ökat resande har bidragit till denna utveckling.Konsumentavtal som inte håller sig inom ett lands gränser väcker flera säregna och komplicerade internationellt privat- och processrättsliga frågor. Vart kan en konsument vända sig med klagomål mot en näringsidkare i en annan stat? Måste en sådan tvist prövas vid domstol eller finns något annat mindre tids- och kostnadskrävande alternativ? Tillämpas svenska regler eller måste konsumenten vara beredd på att regler i en utländsk rättsordning kan komma till användning? Under vilka förutsättningar gäller ett utländskt avgörande i den egna staten? Boken avser att belysa konsumentens rättsliga skydd i handeln över gränserna. För att ge det presenterade materialet en mer påtaglig verklighetsanknytning används genomgående praktiska exempel. I första hand syftar boken till att användas vid universitet och högskolor. Den kan även användas av andra som i det praktiska rättslivet kommer i kontakt med gränsöverskridande konsumentfrågor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,85 MB

FILNAMN: Konsumentens skydd i handeln över landgränserna.pdf

ISBN: 9789176788332

UTGIVNINGSDATUM: 2013-03-11

Vill du läsa Konsumentens skydd i handeln över landgränserna pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Marie Linton. Att läsa Konsumentens skydd i handeln över landgränserna online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Konsumentens skydd i handeln över landgränserna - Iustus ...

FI ska bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Konsumentskydd | Finansinspektionen

Att separera kreditkort från kontokort är visserligen tekniskt möjligt hos en del betalväxlar (de leverantörer som hanterar kortbetalningar), men görs inte i dag och det innebär att i stort sett alla leverantörer kommer att behöva bygga om sina system för att göra det, med större kostnader som följd. Så skrev Katrin Lundgren, vd på e-handelsplattformen...

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32
Starka tillsammans - tjugoen nulägesbilder av civilsamhället
Giv mig, min son, ditt hjärta
Att utreda och besluta i LSS-ärenden
På spaning med Ann
Smugglaren
Fingervisningar : ur De svarta böckerna 1990-1997
Knyt slipsen! : 30 knutar för alla tillfällen
Back to Nature Guide om Tanganyikaciklider
Stickmönster på Öland
Sicilien : en kulinarisk resa
Minilagbok för seniorer
Med J 21 mot Pampusrännan
Tillsammans : politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen
Adobe Indesign CS 6.0 / CC - med ABC för grafisk form
Textila juveler : Sonja Hahn-Ekberg - smyckekonstnär
Den samarbetande läraren : lärarhandledning och samundervisning i skolan
Livstid för makabert kannibaldåd i Tyskland
Seniorekonomi : en handfast översikt