För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia PDF

Skopia.it För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia Image
BESKRIVNING
En brokig och spännande tid då idéer och impulser bryts och där många projekt lanseras - så kan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens förhistoria kort beskrivas. Med början i 1700-talet tecknas här de viktigaste delarna av den dåtida debatten om lantbrukets modernisering och försöken att sprida de nya rönen. Akademiens förgrundsgestalt Abraham Niclas Edelcrantz porträtteras ingående, men även kretsen kring denne inflytelserika person får sin del av beskrivningen. De övriga ledamöterna, både de kända och de mer anonyma, får här sina personporträtt tecknade. Boken kompletteras med kortfattade biografiska notiser om alla de tidiga ledamöterna.Författaren, Nils Edling, är historiker vid Stockholms universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,80 MB

FILNAMN: För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia.pdf

ISBN: 9789189379497

UTGIVNINGSDATUM: 2003-11-01

För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Nils Edling. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

PDF Utgivna titlar i serien Skogs- och Lantbrukshistoriska ...

För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia - Inbunden

För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl ...

Kvidinge 1992, "Handel och hantverk i Kvidinge i. gången tid", i Kvidinge sockens hembygdsförenings. skriftserie 7 (1992), Kvidinge, 138 s. L'Estrade, Leif, 1944, Från stenkol och lera till järnpulver. Höganäsbolaget genom två sekler, Nyhamnsläge, 421 s. Lexikon öfver Sverige 1864, Historiskt-geografiskt och statistiskt

Svenska svindlare och fuskare
Wolf Hall
Politiska rum : kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850
Årets bild 2011 : Sveriges bästa pressbilder samlade i en bok
Livsredskap : Visdom från andra sidan
Döden den bitterbleka
Den ljusaste natten
Rökt! : om livets mening utan cigaretter
Arkeologiska horisonter
Europa Pandemus