Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen PDF

Skopia.it Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen Image
BESKRIVNING
Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program.Avhandlingens syfte är att förstå och belysa hur skolämnet livskunskap växer fram, definieras och organiseras i skolans kontext. Studien omfattar hur aktörer i de olika praktiker som omfattas av skolans fält (politiker, statliga myndigheter, kommunala tjänstemän, pedagoger och barn) tolkar och organiserar livskunskap som skolämne. Särskild uppmärksamhet riktas mot den syn på barn och barndom som skapas genom organisationen av detta komplexa ämne.Studien har en barndomssociologisk ansats (James & Prout, 1997; Corsaro, 2005), kombinerad med kritisk diskursanalys (Fairclough, 2010). Det empiriska materialet är insamlat med flera olika metoder: som exempelvis policydokument på såväl nationell som lokal nivå; intervjuer med kommunala nyckelpersoner; samt ett etnografiskt fältarbete och videoinspelningar. Studien fokuserar framförallt grundskolor i Malmö, en stad där man satsat särskilt på livskunskap som skolämne som en del av kommunens folkhälsoarbete. Analysen visar bland annat hur ämnet i skolans vardagspraktik snarare utgår ifrån lokalt avgränsade sociala problem, än från de gemensamma värden som framhålls i läroplanen. Sättet att organisera ämnet i klassrummet medför i vissa situationer en förskjutning av lärarens roll, från att vara pedagog till att bli mer terapeutisk. Innehållet i ämnet rör sig ofta på ett för barnen privat plan och barns privata relationer lyfts upp till offentliga samtal i syfte att lösa konflikter. Barnen gör dock i flera fall motstånd mot lärares upplägg och innehåll.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,65 MB

FILNAMN: Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen.pdf

ISBN: 9789186295103

UTGIVNINGSDATUM: 2011-01-01

Vill du läsa Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Livskunskap på schemat - WordPress.com

SEXUALKUNSKAPEN I UNDERVISNINGEN. Med anledning av min första läsning av Camilla Löf´s MED LIVET PÅ SCHEMAT, om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen, en avhandling på Malmö Högskola blev jag omedelbart intresserad av sexualkunskapen i skolan. Efter 18 sidors läsning satte Camilla Löf sprätt på mina pedagogiska funderingar och tankar.

Maskulinitet på schemat - Renée Frangeur, Anette Hellman ...

Camilla Löf lägger nu fram sin avhandling »Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen« vid Malmö högskola. Hon konstaterar att det är många aktörer som vill ha ett finger med i spelet för att fylla livskunskapen med innehåll, med allt från undervisning i sex- och samlevnad till förebyggande arbete mot alkohol och narkotika.

Spaningsledare Hans Holmér
ABC-morden
De tre stridsfälten
Mörkrets makt
Ett lyssnande hjärta : benediktinsk andlighet
Omvärldsanalys i praktiken
Skildring av Uppland år 1882
Hjortron och hjärtan
Basfärdigheter i algebra - En förberedelse till högskolestudier i matematik
Tomans huvud
Den odödliga Henrietta Lacks
Svenska uttryck och deras ursprung
Kommunen : möjligheternas arbetsplats
Rich Brother - Rich Sister : två skilda vägar till rikedom och lycka
Svenska Akademiens Handlingar 44, 2012 : Från 1986. Fyrtiofjärde delen
En själens vagabond : en personlig levnadshistoria av och om en äventyrare i tid och rum
Den försvunna dagboken