Fritidshemmets möjligheter - Att arbeta fritidspedagogiskt PDF

Skopia.it Fritidshemmets möjligheter - Att arbeta fritidspedagogiskt Image
BESKRIVNING
Varje dag, före och efter skolan och på lov, går nästan en halv miljon svenska elever i fritidshem. På fritids träffar elever kompisar, får leka och pröva spännande aktiviteter. Att fritidshem är väl fungerande är avgörande för de många barn som tillbringar stora delar av sin dag där. Fritidshemmets uppdrag har under de senaste åren delvis förskjutits, t.ex. har undervisning fått en allt mer framskjuten plats. I Fritidshemmets möjligheter - att arbeta fritidspedagogiskt presenterar författarna en rad viktiga områden om hur fritidshemmet kan bidra till barns allsidiga utveckling och lärande. I boken lyfts kärnfrågor som fritidshemmets sociala uppdrag, lek, föräldrasamverkan, fritidshemsutveckling. Här tas även nyare innehåll om fritidspedagogiskt arbete upp, som t.ex. hur man kan arbeta med språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Fritidshemmets möjligheter - att arbeta fritidspedagogiskt ger en god grund för att skapa ett inspirerande innehåll för de många barn som tillbringar stora delar av sin tid på fritidshemmet. Boken vänder sig till studerande på lärarutbildningar och redan yrkesverksamma.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,18 MB

FILNAMN: Fritidshemmets möjligheter - Att arbeta fritidspedagogiskt.pdf

ISBN: 9789144119953

UTGIVNINGSDATUM: 2019-07-04

Fritidshemmets möjligheter - Att arbeta fritidspedagogiskt är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Helene Elvstrand,Maria Simonsson,Lina Söderman Lago. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Fritidshemmets möjligheter - Att arbeta fritidspedagogiskt online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Fritidshemmets möjligheter - Minabibliotek

En arbetsgrupp arbetade fram en verksamhetsplan för Älta skolas fritidshem 2012. Arbetsgruppen tolkade dessa målformuleringar utifrån våra gemensamma kunskaper och verksamhetens förutsättningar. Varje avsnitt kompletterades med en beskrivning av metoder för hur Älta skolas fritidshem skulle arbeta för att nå målen.

Fritidshemmets möjligheter - Att arbeta fritidspedagogiskt ...

En arbetsgrupp arbetade fram en verksamhetsplan för Älta skolas fritidshem 2012. Arbetsgruppen tolkade dessa målformuleringar utifrån våra gemensamma kunskaper och verksamhetens förutsättningar. Varje avsnitt kompletterades med en beskrivning av metoder för hur Älta skolas fritidshem skulle arbeta för att nå målen.

Möten i mångfaldens skola : interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar
Big Data : smarta data och smart analys för bättre beslutsfattande och bättre resultat
Statsrådet och döden
The Book of Gad The Seer: Swedish Translation
Sagobubblan : Trollkarlen och Häxan Del 1
Uppror pågår
Modersuggan och det osynliga lort-Sverige
HKH Victoria - ett personligt porträtt
Den kreativa lögnen : tolv kapitel om Glenn Gould
Vägen : Fem kinesiska filosofer om konsten att leva
Elevens värld : introduktion till pedagogisk psykologi