Affärssystem PDF

Skopia.it Affärssystem Image
BESKRIVNING
Affärssystem som fenomen har alltsedan datoriseringens frammarsch under 1960-talet vuxit mer eller mindre obe-hindrat. Under denna tid har systemen expanderat till att innefatta alltmer funktionalitet, till ett läge där vi idag pratar om verksamhetsövergripande system. Dessa system utgör idag en grundplatta för organisationer och dess värdeska-pande processer. I och med detta blir förståelse för systemens syfte och begränsningar nödvändig för att fullt ut kunna förstå hur en verksamhet fungerar. I denna andra upplaga behandlas affärssystem utifrån premissen att fenomenet innefattar alla former av standardise-rade, verksamhetsöver-gripande systemstöd, det vill säga allt från CRM och ERP-system till inte-grationsplattformar som EAI och SOA. Ett särskilt fokus läggs på effekterna av tjänstepaketerad leverans av affärssystem, SaaS. Utöver detta beskriver boken upphandlings- och införande-förfarandet av affärssystem, samt presenterar fall där olika processer som kundvård, redovisning, personalhantering et cetera beskrivs handgripligt i en rad nu aktuella affärssy-stem. Presentationen av fall i olika affärssystem syftar till att skapa en konkret förståelse för läsaren kring hur denna typ av lösning fungerar och ser ut. Boken vänder sig i första hand till personer som vill få en övergripande förståelse för fenomenet affärssystem och har tagits fram för att möta krav från blivande civilekonomer, civilingenjörer och systemvetare samt praktiker som vill få en snabb överblick över området. Andra upplagan

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,19 MB

FILNAMN: Affärssystem.pdf

ISBN: 9789144053660

UTGIVNINGSDATUM: 2008-12-05

Vill du läsa Affärssystem pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Johan Magnusson,Björn Olsson. Att läsa Affärssystem online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Affärssystem med lager och logistik - Visma Business - Visma

Ett affärssystem att växa med Med affärssystemet som grund kan du välja de funktioner och tjänster som ger det bästa systemstödet för er verksamhet. De bildar en helhetslösning som effektiviserar och förenklar processer - vi kallar det Visma Business produktlinje.

Jeeves ERP | Jeeves ERP

& Affärssystem 2020-10-21 Logistik & Affärssystem 2020-10-21. Affärssystem 2019. Obs! På grund av coronaviruset senareläggs 2020 års event till den 21 oktober (ursprungligt datum var den 18 mars) föregående event var lyckat totalt deltog 252 personer vid event 2019-03-20. Tema: Hands on. Obs!

Dödslistan
Praktisk skadeståndsbedömning
Livets dikter från Burma och Sverige
Gåtan på Granliden
Det Hände Vid Johannes
Svartsjuka
Världens sportbitar : byggt och berättat av Stefan Holm
Isrosor
Sällsamma historier
Strandhotellet