Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen PDF

Skopia.it Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen Image
BESKRIVNING
Frågor om internprissättning är ständigt aktuella för närstående företag i multinationellt verksamma koncerner. Den s.k. armlängdsprincipen ligger till grund för hur gränsöverskridande transaktioner ska prissättas och beskattas och innebär att priset mellan närstående företag ska motsvara vad som skulle tillämpats mellan oberoende parter under jämförbara omständigheter. I svensk rätt återfinns principen i den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen. Skatteavtalens armlängdsregel har utformats i enlighet med artikel 9 (1) i OECD:s modell för skatteavtal. Till hjälp för tolkningen har OECD gett ut Transfer Pricing Guidelines. Dessa riktlinjer är nyligen ändrade inom ramen för OECD:s BEPS-projekt. Undersökningen omfattar vilket rättskällevärde OECD:s Transfer Pricing Guidelines har vid tillämpning av skatteavtal och korrigeringsregeln, med särskilt fokus på när omkarakterisering av transaktioner bör göras enligt riktlinjerna. En jämförelse görs av möjligheten att omkarakterisera transaktioner enligt OECD:s riktlinjer med att omkvalificera rättshandlingar enligt intern rätt, dvs. Högsta förvaltningsdomstolens praxis om beskattning av rättshandlingar på grundval av deras verkliga innebörd. En central del i undersökningen är att klargöra om korrigeringsregeln tillåter en omkarakterisering av transaktioner och vad som utgör den rättsliga ramen och avgränsningen för denna. Författaren ger även vissa synpunkter de lege ferenda vad gäller armlängdsprincipen i korrigeringsregeln och OECD:s modellavtal. Framställningen är en sammanläggningsavhandling och utgör en fristående fortsättning av de frågor som behandlas i författarens licentiatavhandling Verklig innebörd (2012) och två artiklar i Svensk Skattetidning (2013, 2015).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,60 MB

FILNAMN: Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen.pdf

ISBN: 9789176789834

UTGIVNINGSDATUM: 2016-11-07

Vill du läsa Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jari Burmeister. Att läsa Internprissättning och omkarakterisering : en studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Anmälan av Burmeister, Jari, Internprissättning och ...

11 Burmeister, Internprissättning och omkarakterisering- En studie av möjligheten att om-karakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen, s. 18. 12 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, Paris, s. 10, i det följande benämnt slutrapporten.

Skattenytt - Forskningsoutput - Lunds universitet

11 Burmeister, Internprissättning och omkarakterisering- En studie av möjligheten att om-karakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen, s. 18. 12 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, Paris, s. 10, i det följande benämnt slutrapporten.

Donatorn
Morgonstund har guld i mun - erotisk novell
Vaknar upp en fredag och brinner
Lar dig att lyssna pa dig sjalv 1 aktivbok
Gustav Vasas krönika
Boken om oss alla : tretton röster om Bibeln
Drottningens bekännelse
Handbok för köksträdgården : Odla grönsaker, kryddor och bär.
Formell svenska : frekventa ord
Ett hoppfullt tidens tecken : från elitism till holism