Sjöö slott : tradition och manifestation PDF

Skopia.it Sjöö slott : tradition och manifestation Image
BESKRIVNING
Sjöö slott är en av stormaktstidens största och mest påkostade anläggningar, tillika en av de bäst bevarade- Alltsedan medeltiden har godset innehafts av adliga afmiljer och landskapet är format genom ett storskaligt jordbruk. Det magnifika stenhuset vid Mälaren med sina åtta flyglar, de stora ekonomibyggnaderna, den vidsträckta parken och de kilometerlånga snörräta alléerna präglar det omgivande landskapet och har lyfts fram som typexempel på den svenska högadelns manifesterande byggenskap. Sjöö uppfördes under 1670-talet av politikern och hovmannen Johan Gabriel Stenbock i samverkan med Nicodemus Tessin d. ä. och Mathias Spihler. Även Holms kyrka, godsets slottskyrka, uppfördes av Stenbock och har en arkitetur och utformnning som kan sägas illustrera hans syn på sig själv och sin roll för riket. I denna rikt illustrerade bok presenteras Sjöö soltt - en av de viktigaste anläggningarna från vår stormaktstid.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,82 MB

FILNAMN: Sjöö slott : tradition och manifestation.pdf

ISBN: 9789186041014

UTGIVNINGSDATUM: 2008-10-17

Vill du läsa Sjöö slott : tradition och manifestation pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Karl Johan Eklund,Claes Ellehag,Johan Eriksson,Christian Laine,Peter Liljestolpe. Att läsa Sjöö slott : tradition och manifestation online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Andreas Hackzelius - Wikipedia

eller Sjöö i Uppland i Göran Ulväng, 'Jordbruk, hushåll och bebyggelse på Sjöö under 300 år', i Sjöö slott. Tradition och Manifestation (Stockholm 2008), s. 113. 23. Däremot finns det en rad lokala studier som i stort bekräftar Sten Carlssons resultat.

Holms kyrka, Uppland - Wikipedia

Legenden om den helige drinkaren-boken skrevs 1991-02-20 av författaren Joseph Roth. Du kan läsa Legenden om den helige drinkaren-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida dagensintegration.se. Du hittar också andra böcker av författaren Joseph Roth.

Klådan
Ung och flykting: - berättelser ur livet
Det sociala livets elementära former
Vår dramatiska historia 1700-1808
Tro stavas beroende
21 Kinna Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Modernitetens materialitet
Framgångsrik undervisning i literacy : En praktisk handbok
Händelsevis
Det starka jaget: En studie i spontanitet och tvång
Skuggor och längtan : rimmade verser
Modebibeln : den svenska
I djupt vatten