Skrivande polis PDF

Skopia.it Skrivande polis Image
BESKRIVNING
Skrivandet är en central del av polisyrket. En polis auktoritet är inte bara synlig utåt genom uniformen, utan också genom de texter som ingår i förundersökningar och utredningar och som når många olika mottagare. Myndighetsutövningen ställer förstås stora krav på ett tydligt och precist språkbruk och rättssäkra texter. Skrivande polis är förankrad i praktisk polisutövning och baseras på språkvetenskaplig forskning och gällande lagtext. Tillsammans lägger dessa tre perspektiv grund för en säker och juridiskt hållbar språkhantering för yrkespoliser. Bokens kapitel behandlar flera grundläggande områden som är viktiga för skrivande poliser, som att göra tal till text, att förhålla sig objektiv och att skriva för olika mottagare. Författaren resonerar om hur formuleringar och ordval styr läsaren samt visar hur texter bör utformas språkligt för att vara funktionella i utredningsprocessen. Skrivande polis är en handbok i skrivande som riktar sig till såväl polisstudenter i utbildning som till verksamma yrkespoliser. Den innehåller bland annat handfasta råd om vad som är språkligt viktigt att tänka på i förundersökningstexterna anmälan, förhör och PM.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,46 MB

FILNAMN: Skrivande polis.pdf

ISBN: 9789144084565

UTGIVNINGSDATUM: 2013-07-15

Vill du läsa Skrivande polis pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Sofia Ask. Att läsa Skrivande polis online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Nyheter och händelser | Polismyndigheten

Skrivande polis är en handbok i skrivande som riktar sig till såväl polisstudenter i utbildning som till verksamma yrkespoliser. Den innehåller bland annat handfasta råd om vad som är språkligt viktigt att tänka på i förundersökningstexterna anmälan, förhör och PM.

LIBRIS - Skrivande polis

Skrivande polis Skrivandet är en central del av polisyrket. En polis auktoritet är inte bara synlig utåt genom uniformen, utan också genom de texter som ingår i förundersökningar och utredningar och som når många olika mottagare.

Minnesstenar
Jag är här i nuet : en kreativ vägledning och dagbok i mindfulness
Sticka och virka : vackra sjalar, mössor, sockor och vantar
Målburen : konsten att lyckas med målstyrning
Den sista stormen
Arbetslösa i rörelse : organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetarrörelsen i Sverige 1920-34
Real Soul Book
En idé blir verklighet: Vägsjöfors Herrgård & Ladtjärnstorp
Betongsuggan
HKH Victoria - ett personligt porträtt
Svenska tonsättare : Bo Nilsson
Den blå barnkammarboken 2019
Kommunaliseringen av skolan : vem vann - egentligen?
Vägen mellan himmel och jord
Homonationalism
Intim - Hanna : Operakällaren S1E8
När Konfucius kom till FN : Peng Chun Chang och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna
Swedish kitchen stories : recipes, culture and tradition
Poesi på djupet : lyriska läsövningar