Offentlighet inom personalområdet : offentlighetsprincipen och grunderna för handläggning av ärenden PDF

Skopia.it Offentlighet inom personalområdet : offentlighetsprincipen och grunderna för handläggning av ärenden Image
BESKRIVNING
RÄTTEN ATT TA DEL AV allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Den här boken ger en praktisk och informativ redovisning av dessa regler med fokus på personalområdet. Bestämmelserna om offentlighet gäller för statliga myndigheter, kommuner, regioner och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.Regler appliceras på handlingar och situationer som förekommer i arbete med personalfrågor. Konkreta exempel lämnas och korta referat från rättspraxis redovisas. Innehållet har tidigare publicerats i en bok av författaren som nominerades 2011 till en av årets bästa HR-böcker av Sveriges HR-förening i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap. Den boken har delats upp i tre självständiga delar som kompletterar varandra. I denna bok har hänvisningar till författningar uppdaterats, framför allt den nya förvaltningslagen och 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Enstaka ändringar av sekretessbestämmelser har lagts till samt hänvisning till nya rättsfall. Boken vänder sig till jurister och alla som arbetar med personalfrågor. Den är även av intresse för verksamhetschefer och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet. Boken kan också användas som lärobok vid utbildning av jurister och personalvetare. Boken är också mycket användbar som handbok.Författaren Kristina Ahlström är advokat och fil. kand. i pedagogik med mångårig erfarenhet av arbete som jurist vid flera statliga myndigheter. Hon har erfarenhet av både förvaltningsrätt och arbetsrätt från bland annat Kronofogden, Skatteverket, universitets- och högskolesektorn, Regeringskansliet samt har medverkat i flera statliga utredningar. Kristina Ahlström har i dag egen advokatverksamhet. Hon föreläser om olika rättsliga ämnen och har skrivit flera juridiska böcker. Kristina Ahlström belönades med Karnovpriset 2018 för sin kommentar till den nya förvaltningslagen. Boken finns även att köpa i ett paket tillsammans med en bok om sekretess och en bok om rättspraxis inom personalområdet, se Offentlighet och sekretess inom personalområdet - Paket med 3 böcker, ISBN 978 91 984 52846.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,18 MB

FILNAMN: Offentlighet inom personalområdet : offentlighetsprincipen och grunderna för handläggning av ärenden.pdf

ISBN: 9789198452815

UTGIVNINGSDATUM: 2020-01-29

Vill du läsa Offentlighet inom personalområdet : offentlighetsprincipen och grunderna för handläggning av ärenden pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Kristina Ahlström. Att läsa Offentlighet inom personalområdet : offentlighetsprincipen och grunderna för handläggning av ärenden online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

offentlighetsprincipen | Adlibris

Av TF 2:10 1 st framgår att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet har "slutbehandlats" . Om du begär ut handlingar i ett pågående ärende så möter du därför ofta invändningen att handlingarna är "internt arbetsmaterial" hos myndigheten.

Offentlighet inom personalområdet offentlighetsprincipen ...

En viktig grund för offentlig verksamhet är offentlighetsprincipen. Med stöd av offentlighetsprincipen kan allmänheten begära att få ta del av allmänna handlingar - ett krav som motiverar väl fungerande administrativa rutiner i form av handlingsregistrering, ärenderegistrering, hantering av före-dragningslistor och protokoll ...

Utan rötter växer inga träd
Elddöpt
Berta Funcke
Det amerikanska inbördeskriget : berättelser från slagfältet
Landet som icke är
Enomdan : skisser ord och dagar
Fri från migrän : handboken - bra mat för alla och hur man håller blodsockret stabilt
Vaxade juveler och brända hjärtan
10 anledningar till varför vi som säljare och företagare inte kommer till avslut i alla våra säljsamtal
Dessa dagliga dagar : Kåserier
Bebådelsen : Prosadikter
Kapningen av fartyget Arctic Sea i Östersjön
Air Mail : 150 Brev 1964-1990
Dödlig kod - Del I
Business - Engelsk-svensk-engelsk
Alena
Lena : en bok om fruntimmer
Skugga
Jacobs Stege : triumfer och nederlag i en bankmans liv