Komplementär och alternativ medicin och vård : säkerhet, kunskap, dialog PDF

Skopia.it Komplementär och alternativ medicin och vård : säkerhet, kunskap, dialog Image
BESKRIVNING
Några av utredningens förslag:förslagen ska ge medborgarna bättre underlag för välinformerade val om de överväger att anlita komplementär och alternativ vård. Flera av förslagen ska också tillgodose säkerheten vid användning av komplementär och alternativ vård.En policy för att införa nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården bör vara ursprungsneutral. Komplementära metoder bör alltså tas upp i hälso- och sjukvården på samma villkor som andra metoder. Utredningen föreslår att SBU får ett regeringsuppdrag att utvärdera de komplementära metoder som skulle kunna vara aktuella.För att förbättra hälso- och sjukvårdens insikter i komplementär och alternativ medicin (KAM), föreslår utredningen att utbildning om KAM motsvarande cirka 1-2 högskolepoäng införs på vissa vårdutbildningar. Syftet är att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna föra samtal om KAM-metoder och därmed underlätta för patienter att fatta informerade beslut om sin vård. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen och UKÄ uppdras att arbeta för att detta införs. Socialstyrelsen föreslås även ta fram ett eget utbildningsmaterial om KAM för hälso- och sjukvårdspersonal.Utredningen har flera förslag för att förbättra allmänhetens tillgång till obunden information om komplementär och alternativ vård. Bland annat föreslår utredningen att en särskild flik skapas på 1177 Vårdguiden där Socialstyrelsen ska vara källägare till informationen. Information med ett mer konsumenträttsligt fokus föreslås även läggas ut på Konsumentverkets sida "Hallå konsument". Särskild utredare: Kjell Asplund

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,36 MB

FILNAMN: Komplementär och alternativ medicin och vård : säkerhet, kunskap, dialog.pdf

ISBN: 9789138249130

UTGIVNINGSDATUM: 2019-03-29

Komplementär och alternativ medicin och vård : säkerhet, kunskap, dialog-boken skrevs 2019-03-29 av författaren none. Du kan läsa Komplementär och alternativ medicin och vård : säkerhet, kunskap, dialog-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren none.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Nytt regelverk om komplementär och alternativ medicin ...

Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog. SOU 2019:15 : Delbetänkande från KAM-utredningen (S 2017:05) Dimensioner 242 x 165 x 34 mm Vikt 1034 g SAB Vml ISBN 9789138249130

Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet ...

Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Telefon 010-788 50 00 [email protected] www.ivo.se Org.nr 202100-6537 Regeringskansliet [email protected] [email protected] Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och

Födelsedagen / Lättläst
Minibok: Skildring av Blåkullen år 1917
Farligt beskydd
Äntligen diktatur
Uppliva hoppet : när allt hopp är ute så hoppas vi ändå
En hel människa - och ändå chef
Kort om yttrandefrihet
Vägen från väggen
Jakten på ljuset : fånga stämningen på bild - skapa uttrycksfulla bilder
Gourmetsyndromet