Print PDF

Skopia.it Print Image
BESKRIVNING
I dikten Print av Christina Kullmann skrivs papper ut på en skrivare. En trivial situation - men också scenen för en skapelseakt. Med utgångspunkt i utskriftens materiella villkor, datorn, programvaran, skärmen, kontorsstolen, skrivaren, papperet, förmedlas den vardagsmagiska akt då det virtuella ges fysisk form och träder ut i världen. Hierarkierna mellan människa och teknologi förskjuts - samarbetet mellan diktens jag och datorn framstår som kollegialt. Print är performativ poesi som iscensätter och utforskar sina egna villkor. Print är ett stycke realtidspoesi om skrift, om att skriva, om att skrivas.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,60 MB

FILNAMN: Print.pdf

ISBN: 9789185905089

UTGIVNINGSDATUM: 2009-10-20

Print är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Christina Kullmann. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Print online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Your Guide to the Python print() Function - Real Python

Serial.print("Hello world.") gives "Hello world." An optional second parameter specifies the base (format) to use; permitted values are BIN(binary, or base 2) , OCT(octal, or base 8) , DEC(decimal, or base 10) , HEX(hexadecimal, or base 16) .

Arduino Reference

How to Print a Document. This wikiHow teaches you how to print a document on a Windows or Mac computer. To do so, you must have a printer set up and connected to your computer. Make sure that your printer is connected and turned on. If your printer connects over Wi-Fi, this will mean making sure that you're on the...

Här är vi
Växla ner: 77 sätt att leva bättre på mindre
Sticka smått
Bungalow
Fetma i primärvården
Identitet : Om Varumärken, Tecken Och Symboler
Glädjens tid
Rött uppror
Mark, människa, miljö
Invandrarna (lättläst)
Ultimate fantasy : aktivitetsbok
11/9 - terrorattackerna som förändrade världen
Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia