Familjen i den svenska modellen PDF

Skopia.it Familjen i den svenska modellen Image
BESKRIVNING
När den svenska välfärdsmodellen växte fram var det trygghetssystemen och arbetsmarknadspolitiken som stod i centrum. Under denna tid förvandlades familjen från att vara en enskild angelägenhet till att bli föremål för politiska ingripanden. Familjen blev ett eget politikområde, vars mål och medel kom att diskuteras under flera decennier. Historien om familjepolitikens framväxt är en historia om intressekonflikter. Vilka aktörer och institutioner bestämde den svenska familjepolitikens inriktning? En viktig plattform var utredningsväsendet. Här artikulerades nya, ibland kontroversiella idéer och som ofta hämtats från samhällsvetenskapens forskning om familj och kön. Vetenskapen gavs därigenom ett stort inflytande inom det offentliga utredningsväsendet. Och därmed även över den förda politiken och det familjepolitiska reformarbetet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,59 MB

FILNAMN: Familjen i den svenska modellen.pdf

ISBN: 9789189140493

UTGIVNINGSDATUM: 2007-03-01

Familjen i den svenska modellen-boken skrevs 2007-03-01 av författaren Åsa Lundqvist. Du kan läsa Familjen i den svenska modellen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Åsa Lundqvist.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Familjen i den svenska modellen: Amazon.es: Åsa Lundqvist ...

For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin. They will make you ♥ Physics. Recommended for you

LIBRIS - Familjen i den svenska modell...

Den svenska modellen var inget snabbygge Den växte långsamt fram, från det tidigare 1900-talets fackliga strider, över många år av socialt reformarbete fram till våra dagars jämställdhets- och familjepolitik. I dag är alla politiska partier i Sverige överens om att den svenska modellen fungerar.

Kanal - Journalistik, reklam och information
Prolog till den litterära vetenskapsteorin
Vietnam - Ho Chi Minh - Saigon / e fotobok
Jan och spåret i snön
Objektorienterad programmering och Java
Högläsning (e-bok + ljudbok): En novell ur Spelreglerna
Krigets sorgebarn : om 1920-talets europeiska idéromaner
Den sista vilan
Sunny
Det grymma svärdet 15
Olympiska och pythiska oden
VANDRINGSLEDEN med Matteus, Markus, Lukas och Johannes som medvandrare
Utan sol ingen skugga
En bok om Vetenskap, evolution, skapelse och gudstro
Alltid älskad : samlingsvolym
Slutet på världen som vi känner den
En oskyldig kvinna
I energiernas värld - med fokus på homeopati
Körkort för vardagen - För dig med adhd