Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 PDF

Skopia.it Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 Image
BESKRIVNING
Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia ett ämne med ett moraliskt och politiskt ämnesstoff. Vems historia är viktig och vilka händelser ingår i denna historia? Svaren på sådana frågor förhandlas konstant, både inom olika historiekulturer och mellan dem. I över 50 år var föreningarna Norden en av de tongivande aktörerna kring lämpligt innehåll i historieundervisningen. Föreningarna grundades i syfte att stärka gemenskapen mellan de nordiska folken och från 1919 växte deras engagemang fram för att förbättra historieläroböckerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.I Norden, nationen och historien undersöker historikern Henrik Åström Elmersjö denna läroboksrevision ur såväl ett organisatoriskt som ett historiekulturellt perspektiv. Han problematiserar historiens betydelse för skapandet av nationell gemenskap och hur historieämnets innehåll förhandlas mellan olika kulturella intressen. 1900-talet var en tid av stora förändringar för historieämnet från att främst utgöra ett verktyg för skapandet av patriotiska medborgare till att bli en grund för utbildandet av européer och världsmedborgare. Föreningarnas arbete är en spännande spegling av det skeendet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,11 MB

FILNAMN: Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972.pdf

ISBN: 9789187351136

UTGIVNINGSDATUM: 2013-05-03

Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Henrik Åström Elmersjö. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Norden, nationen och historien : perspektiv på ...

Forskare och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Disputerade 2013 på avhandlingen Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972, som behandlar förändring av - och interaktion mellan - historiekulturer i Norden.Postdoktorprojektet som avslutades 2017 hette "En av staten godkänd historia" och behandlade ...

Norden - Sveriges bästa priser och sortiment

Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 Du kan läsa Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida dagensintegration.se. Du hittar också andra böcker av författaren Henrik Åström Elmersjö.

Det svenska modeundret : Finns det?
Happy Dejting - ingen match
Ond stad
De 5 valen : för hållbar produktivitet
Palestinas horisont - Mot en rättvis fred
Om Lappland och Lapparne, fo retra desvis de Svenske. Ethnografiska studier, etc.
Köttlandet ? Ett reportage om skog, jakt, lobbyism & Centerpartiet
Rapporter från den här sidan planeten
10TAL 32. Konspiration & maktkritik
Ge dem chansen
Mea culpa