Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall PDF

Skopia.it Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall Image
BESKRIVNING
Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra världskriget ("The great transformation", ursprungligen utgiven 1944). "Den stora omdaningen" avser den omvälvning av samhällslivet som ekonomins tillväxt och förändring medför, via uppkomsten av marknader för pengar, arbetskraft, produktionsmedel, varor och mark. Polanyi kritiserar tanken att de frikopplade marknaderna är ett naturligt socialt tillstånd. De är för honom varken eviga eller spontant framvuxna lösningar. Iscensättandet av den liberala utopin -- att marknaderna automatiskt kan reglera samhällens och människors väl och ve -- krävde tvärtom politiska ingrepp och lagändringar av gigantisk omfattning. Polanyi visar sedan hur dessa fria marknader åter infogas och underordnas samhällets styrning. Inskränkningen av marknadernas självständighet var för Polanyi en naturlig åtgärd, ett samhällets spontant framvuxna skydd. "Den stora omdaningen" är en personlig tolkning av ett avgörande historiskt skeende, och boken förmedlar en världsbild,en vision, som betonar samhälleliga institutioners relativitet, handlandets moraliska grundvalar och en misstro mot all utvecklingsmetafysik. Gunnar Olofssons inledning lyfter fram centrala och viktiga teman i Polanyis arbete och skildrar hans bakgrund och insats.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,30 MB

FILNAMN: Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall.pdf

ISBN: 9789179242435

UTGIVNINGSDATUM: 2012-06-27

Vill du läsa Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Karl Polanyi. Att läsa Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

PowerPoint-presentation

Den stora omdaningen - Marknadsekonomins uppgång och fall av Karl Polanyi häftad, 2012, Svenska, ISBN 9789179242435. Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra världskriget ("The great transformation ...

Den stora omdaningen marknadsekonomins uppgång och fall ...

Den stora omdaningen : marknadsekonomins uppgång och fall (3rd Edition) by Karl Polanyi, Bengt Olofsson (Designer), Sven-Erik Torhell (Translator) Hardcover, 340 Pages, Published 2012: ISBN-10: 91-7924-243-X / 917924243X ISBN-13: 978-91-7924-243-5 / 9789179242435: Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slut...

På spaning efter den tid som flytt. D 1-8, Samlingsvolym
Barn med koncentrationssvårigheter
Pumphandboken 2010 - Spiralbunden A4
Malmömannen
Att motverka rasism i förskolan och skolan
Blå koral
Sjuttonhundratalet som svenskt ideal : moderna rekonstruktioner av historiska miljöer
Breven från Dag : korrespondensen mellan Dag Hammarskjöld och Bo Beskow
Kan barmhärtigheten institutionaliseras?
Oduglig
Flanörens världsbild
Det hemliga andra världskriget : spioner, specialoperationer och underrättelseverksamhet 1939-1945
Expresskurs Kinesiska