En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64. : Betänkande från utredningen Statliga finansieringsinsatser PDF

Skopia.it En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64. : Betänkande från utredningen Statliga finansieringsinsatser Image
BESKRIVNING
Det huvudsakliga uppdraget har varit att ge förslag på hur de statliga finansieringsinsatserna bör förändras för att bättre möta de finansieringsbehov som små och medelstora företag har och som den privata marknaden inte tillgodoser. Fokus i utredningen har lagts på finansiering av företag och projekt där potentialen är stor för tillväxt men där risknivån också är högre och kapitalbehoven större. Innovativa företag med betydande teknikinnehåll i olika faser av tillväxt faller inom denna kategori. När det gäller lånekapital är målgruppen bredare men kopplad till tillväxt. Utredningen har analyserat i vilka delar av kapitalförsörjningskedjan som det krävs marknadskompletterande insatser. Allmänt sett har Sverige ur internationell synpunkt ett gott läge när det gäller företagens finansiering och tillgången på kapital. Slutsatsen är dock att det behövs förstärkt finansieringsstöd i mycket tidiga faser i form av bidrag, lån och ägarkapital. Därutöver behövs det finansieringsinsatser i kapitalintervallet 5-50 miljoner kronor. Det behövs också åtgärder för att förbättra tillgången till lånekapital till små och medelstora företag.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,61 MB

FILNAMN: En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64. : Betänkande från utredningen Statliga finansieringsinsatser.pdf

ISBN: 9789138243206

UTGIVNINGSDATUM: 2015-06-23

En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64. : Betänkande från utredningen Statliga finansieringsinsatser är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Näringsdepartementet. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64. : Betänkande från utredningen Statliga finansieringsinsatser online.
LADDA NER LÄSA ONLINE

En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64 ...

En fondstruktur för innovation . och tillväxt. SOU 2015:64. Betänkande av utredningen . Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015

En fondstruktur för innovation och tillväxt. SOU 2015:64 ...

Idag överlämnades betänkandet kring översynen av statens insatser för företagsfinansiering till Mikael Damberg. Utredningen innehåller bland annat en kartläggning av vilka behov små och medelstora företag har av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser.

Medan hjärtat klappar : på livets färdeväg. (Kaleidoskop.)
Lilla brevariet
Återerövra din första kärlek
Access för Office 365 Grunder
Siddhartha
Bota din flygrädsla
Rättsmedlen
Livets lycka
Jag ser dig
Medan vi fortfarande älskar