Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter PDF

Skopia.it Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter Image
BESKRIVNING
Samtidigt som klimatfrågan växer i betydelse fortsätter transportsektorns utsläpp av växthusgaser att öka. EU har satt ett tak för utsläpp från kraftproduktion, större värmeverk och energiintensiv industri och infört ett system för handel med utsläppsrätter. Något sådant tak finns ännu inte för transportsektorns utsläpp, men vägtrafikens emissioner hålls tillbaka av förhållandevis höga skatter på drivmedel. Det pågår en diskussion i EU om vilka styrmedel som ska användas för att minska utsläppen från transporter. En möjlighet är att utvidga det redan existerande systemet för handel med utsläppsrätter till att även omfatta transportsektorn.Sverige vill vara ett föregångsland inom klimatpolitiken, men klimatfrågan är av global karaktär och de samlade utsläppen från den svenska verksamheten utgör bara några promille av de totala emissionerna och lösningen måste sökas i internationell samverkan. I väntan på att ett gemensamt globalt agerande ska bli möjligt utgör EU den naturliga beslutsnivån för Sveriges del.Boken redovisar lättfattligt och översiktligt för- och nackdelar med ekonomiska styrmedel som skatter och handel med utsläppsrätter som kan användas för att reducera transportsektorns utsläpp i Europa.Per Kågeson är fil.dr i miljösystemanalys och författare till cirka 25 böcker i olika ämnen. Lars Zetterberg är forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet. Kristina Forsbacka är biträdande jurist på Wistrand Advokatbyrå.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,24 MB

FILNAMN: Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter.pdf

ISBN: 9789185695508

UTGIVNINGSDATUM: 2008-04-01

Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter-boken skrevs 2008-04-01 av författaren Per Kågeson,Lars Zetterberg,Kristina Forsbacka. Du kan läsa Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Per Kågeson,Lars Zetterberg,Kristina Forsbacka.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Klimat och miljö | Moderaterna

Systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) omfattar specificerade industribranscher, förbränningsanläggningar och flygoperatörer i EU, Norge, Island och Lichtenstein via EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter. På sidorna i högermenyn finns vägledning om vilka verksamheter som ingår i handelssystemet.

Transporter och klimat : om koldioxid och handel med ...

Handeln med utsläppsrätter är i första hand en politisk åtgärd Publicerad: 12 januari 2020 kl. 03.45 Uppdaterad: 14 januari 2020 kl. 14.07 Detta är en kulturartikel som är en del av ...

Mardrömmen, döden och hoppet som försvann
Cajsa Andersdotters värld: En närbild av Sverige på 1700- Och 1800-talet
"Eros"""" begravning"
Internationell äktenskapsrätt : en kommentar
Regionala främjare av de areella näringarna under 200 år. Hushållningssällskapens historiker, periodiska skrifter och arkiv
Fredriks fika : bakat med glädje
40 Linköping Sverigeserien Topo50 : Skala 1:50 000
Vad är strategi
The secret = Hemligheten
The last days of life
Privat och offentligt i svensk alkoholistvård : Arbetsfördelning, samverkan
Stjärnfall
Dikter : urval och förord Eva Lilja
I stället för vetande?
Att vara ung
Långvarigt stillasittande - En hälsofara i tiden