Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi PDF

Skopia.it Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi Image
BESKRIVNING
Sverige har som klimatpolitiskt mål att fram till perioden 20082012 minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 4 procent jämfört med nivån år 1990. Utsläppshandel är ett viktigt instrument för att nå detta mål. Utsläppshandeln har sin bakgrund i EU:s åtaganden under det s.k. Kyotoprotokollet, den internationella överenskommelse om att minska utsläppen av växthusgaser som trädde i kraft våren 2005. I systemet för handel med utsläppsrätter har ett tak satts för hur stora utsläppen av koldioxid får vara i vart och ett av EU:s medlemsländer. Varje anläggning som omfattas av systemet tilldelas ett bestämt antal utsläppsrätter. Har anläggningen mindre faktiska utsläpp än vad den tilldelats utsläppsrätter kan rätterna säljas på en marknad. Är utsläppen större måste rätter köpas. Hur svensk ekonomi påverkas av att Sverige når klimatmålet, givet att det finns ett system för handel med koldioxidutsläpp inom EU, analyseras av fil dr Martin Hill, ECON, och professor Bengt Kriström, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. De finner att kostnaderna för nuvarande klimatmål kan bli betydande. Beräkningarna tyder också på att en omfattande strukturomvandling kommer att äga rum.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,42 MB

FILNAMN: Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi.pdf

ISBN: 9789185355228

UTGIVNINGSDATUM: 2005-09-01

Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi-boken skrevs 2005-09-01 av författaren Martin Hill,Bengt Kriström. Du kan läsa Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Martin Hill,Bengt Kriström.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi av Bengt ...

Miljöpartiet bjuder in alla svenska ledamöter i EU-parlamentets Miljöutskott till samarbete. Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren menar att EU-kommissionens föreslagna klimatmål är för låga och vill därför att de sex svenska ledamöterna i miljöutskottet ska arbeta tillsammans för klimatmål på minst 65-70 procent till 2030.

PDF Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi

Utvecklingen inom EU går för långsamt och klimatmålen för år 2030 är inte Parisanpassade, det gäller både inom sektorn för utsläppshandel och för ekonomin i övrigt. Det är dessutom viktigt att utsläppshandeln förbättras genom att utsläppstaket sänks, att utsläppsrätter auktioneras ut och att överskott annulleras.

Ett liv i hoppets tjänst
Succès och andra historier från norr och söder.
Mässliv
Den svenska miljörätten
Sammanflätat
Eljest : ett annat ord för annorlunda
Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare
En pappas dagbok
Advokaten & fru Justitia : rättsroman
Konsten att hålla ihop : En handbok i kärlek
1200 ryska ord till vardags
Nekromantikerns ensamhet 1
Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan
Tala är silver
Radfall
Smakrika klassiker! Franska klassiker
Högkyrklighet och kyrkopolitik : kretsen kring svensk luthersk kyrkotidning fram till ca 1895
Våra Låtar 1
Spökhuset
Den missförstådda hunden