Etablera Läs PDF

Skopia.it Etablera Läs Image
BESKRIVNING
Etablera-serien består av fristående övningsböcker som kan användas i slutet av sfi-undervisningen och på Svenska som andraspråk, grund. Böckerna passar både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. De kan användas i lärarledd undervisning och för självstudier. Läs mer Om man ska lära sig ett språk måste man ibland få en chans att fokusera och arbeta intensivt med ett moment. Det är där Etablera-serien kommer in. Det är en serie fristående övningsböcker där du tränar viktiga språkliga basfärdigheter: läsa, skriva, tala, grammatik, ordkunskap och hörförståelse. Materialet riktar sig till framför allt till Svenska som andra språk grund-nivån men kan även användas i slutet av sfi-studierna. Varje bok i serien tar upp en viktig del av språket och ger goda möjligheter att träna just den. Ett tydligt upplägg och genomtänkta övningar guidar den studerande. Dessutom finns ett ofta förklarande facit, så att ytterligare en chans att befästa kunskapen ges; rättningen blir en del av lärprocessen. Etablera-serien kan användas som komplement i undervisningen eller för självständiga studier. Liknande färdighetsträning finns i serierna Introducera och Avancera. Etablera Läs Etablera Läs består av 17 texter av olika slag - berättande, argumenterande och informerande. Till texterna hör varierade uppgifter som på ett kreativt och genomtänkt sätt tränar allt från närläsning till sökläsning till att utveckla förmågan att läsa mellan raderna. Textarbetet avslutas med diskussionsuppgifter och träning på textens ord och uttryck. Etablera Ord Etablera Ord består av ordövningar, där orden alltid är satta i ett sammanhang. Sammansättningar, avledningar, olika slags förkortningar, uttryck, ljudhärmande ord, ord vi har lånat från andra språk, ordassociationer är exempel på innehåll. I facit finns oftast hela övningstexten med - inte bara det som ska skrivas in. På det sättet ses orden i ett sammanhang och kunskapen befästs. Etablera Grammatik I Etablera Grammatik tränas viktiga men svåra grammatiska moment. Substantiv, adjektiv, verb, olika slags pronomen och ordföljd är exempel på innehållet. Varje kapitel har ett tema, och övningarna är alltid insatta i en kontext. Ett ofta resonerande facit ingår. På så sätt kan kontrollen även bli ett inlärningsmoment. Facit laddas ner från hemsidan, liber.se. Etablera Skriv Etablera Skriv utgår från olika texttyper/genrer, framför allt dem som används i skolsammanhang: att beskriva, förklara, berätta, sammanfatta och argumentera. Även den personligt berättande texttypen presenteras. De typiska dragen för varje texttyp befästs genom en mängd övningar som slutligen utmynnar i större, heltäckande skrivövningar. Etablera Skriv kan även användas som en kort uppslagsbok över texttypernas utmärkande drag. Etablera Tala Etablera Tala vill stimulera fantasin och trigga igång samtal. Här tränas att prata individuellt, i par och i grupp. Etablera Tala erbjuder träning i att återberätta, förklara, diskutera och argumentera. Kapitlen utgår från rubriker som till exempel Vad säger du, Förklara hur du gör, Håller du med om att, Läs och berätta, Argumentera, Tema med rollspel. Bildserier speciellt gjorda för boken är ännu ett exempel på hur Etablera Tala vill inspirera kursdeltagarna till att prata. Läromedlet Etablera kan användas som komplement i undervisningen eller för självständiga studier. Liknande färdighetsträning finns i läromedlen Introducera och Avancera. Om författarna Torun Eckerbom, Eva Källsäter, Kristina Norén Blanchard och Eva Bergqvist Lerate är erfarna läromedelsförfattare och aktiva lärare i svenska som andraspråk. Eva Bergqvist Lerate och Kristina Norén Blanchard har lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk. De har tidigare skrivit läromedel både i traditionell bokform och digitalt.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,72 MB

FILNAMN: Etablera Läs.pdf

ISBN: 9789147117697

UTGIVNINGSDATUM: 2014-07-10

Etablera Läs-boken skrevs 2014-07-10 av författaren Torun Eckerbom,Eva Källsäter,Eva Bergqvist Lerate,Kristina Norén Blanchard. Du kan läsa Etablera Läs-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Torun Eckerbom,Eva Källsäter,Eva Bergqvist Lerate,Kristina Norén Blanchard.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Etablera - Liber

Det är mycket som ska stämma innan företag bestämmer sig för att etablera en verksamhet på en ort. Piteå har många fördelar och argumenten skiljer sig över tid och mellan branscher. Här har vi samlat några argument för Piteå som etablerings- och företagsort.

Bo leva etablera - Start

etablera. upprätta, grunda (om organisation eller kommunikationsväg) finna fotfäste; bli allmänt känd och accepteradFöretaget hade det svårt att etablera sig på marknaden på grund av den hårda konkurrensen. Företaget har etablerat kontakter med flera universitet för att kunna sammanställa forskningsresultat.; Besläktade ord []. etablerad ...

Kokbok för enarmade föräldrar : riktig mat som kan lagas och ätas med en hand
AO-konsulten : en handbok i arbets- och organisationspsykologi
Skönhetens evolution : hur Darwins bortglömda teori om det sexuella urvalet formar djurriket - och oss
Oskulden som fick nog
Eros och Agape : barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan
Mässpojkens död
Insyn
Samtal med änglar : En liten bok om andlighet, kärleken och livet
Presentationsteknik; Personliga erfarenheter; Praktiska tips
Flyktens dagar
Bron över Blood River
Bluffen
Färdväg
Memento mori
Jaktflyg! : tio legendariska plan från andra världskriget
Obotfärdige Jan
Botten upp : en bok om att leva i närheten av alkoholproblem
Mitt vilda liv