På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59 : Betänkande från Utredningen om läsa-skriva-räkna-garanti PDF

Skopia.it På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59 : Betänkande från Utredningen om läsa-skriva-räkna-garanti Image
BESKRIVNING
Syftet med utredningen har varit att utarbeta ett förslag till system som ser till att alla elever får det stöd eller särskilda stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska eller svenska som andra språk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan. En åtgärdsgaranti kan inte garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik utan garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder.De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3 att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematikutveckling att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna. Särskild utredare: Ulf Fredriksson.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,46 MB

FILNAMN: På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59 : Betänkande från Utredningen om läsa-skriva-räkna-garanti.pdf

ISBN: 9789138244968

UTGIVNINGSDATUM: 2016-09-29

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59 : Betänkande från Utredningen om läsa-skriva-räkna-garanti-boken skrevs 2016-09-29 av författaren Utbildningsdepartementet. Du kan läsa På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59 : Betänkande från Utredningen om läsa-skriva-räkna-garanti-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida skopia.it. Du hittar också andra böcker av författaren Utbildningsdepartementet.
LADDA NER LÄSA ONLINE

Yttrande över betänkandet På goda grunder En ...

Utredningen lämnade den 27 september 2016 betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats och en förteckning av remissinstanserna redovisas i bilaga 3.

PDF Yttrande angående betänkande SOU 2016:59 På goda grunder ...

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) lämnar här som remissinstans synpunkter och kommentarer till betänkandet "På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik", SOU 2016:59.

B.L.ÖH - Barnens Lilla Överlevnadshandbok
Lila hibiskus
I badet med Fru Nielsen
Ringlek
book2 svenska - engelska för nybörjare
Världens 99 bästa investerare
Kvinnor och makt : ett manifest
Från galler till glädje : en livsresa på 1352 dagar
En 1700-talsordlista från Piteå
K.J. : en biografi över Klara Johanson