Alkoholen, samhället och arbetslivet PDF

Skopia.it Alkoholen, samhället och arbetslivet Image
BESKRIVNING
De samhällsekonomiska kostnaderna för alkoholen beräknas till mellan 1 och 3 procent av BNP i västländerna, det vill säga minst 30 miljarder kronor.De största kostnaderna kommer i arbetslivet, genom arbetsolyckor, minskat arbetsutbud och lägre produktivitet. Men det är också på arbetsplatserna viktiga insatser kan göras. Genom att nå många människor med frågor om deras alkoholvanor kan man dämpa konsumtionen, innan riskbrukarna blir missbrukare. Gunnar Wetterberg går igenom forskningen om alkohol, samhällsekonomi och arbetsliv. Han tecknar en historisk bakgrund, redogör för konsumtionen och riskerna men tar också upp möjligheterna att göra något åt problemen, både genom alkoholpolitiken och genom arbetsgivarnas och fackens insatser på arbetsplatserna. Gunnar Wetterberg är samhällspolitisk chef på Saco.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,11 MB

FILNAMN: Alkoholen, samhället och arbetslivet.pdf

ISBN: 9789186203122

UTGIVNINGSDATUM: 2009-04-15

Vill du läsa Alkoholen, samhället och arbetslivet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Gunnar Wetterberg. Att läsa Alkoholen, samhället och arbetslivet online är nu så enkelt!
LADDA NER LÄSA ONLINE

Alkohol och arbetsliv | Systembolaget

Alkohol är, till skillnad från narkotika, en drog som är tillåten i vårt samhälle. Det betyder dock inte att alkohol är ofarligt. Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador, precis som andra droger. Om man dricker mycket under en längre tid ökar risken att bli beroende. Då har man svårt att kontrollera sitt drickande.

PDF Alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i arbetslivet

Det är välkänt att alkohol och droger orsakar allvarliga medicinska, psykologiska, sociala, ekonomiska och rättsliga problem för både enskilda och samhället i stort. I arbetslivet finns uppenbara motiv att försöka motverka dessa problem. Om anställda har alkohol- eller drogproblem kan det leda till negativa

Folkvandringstid
Kärleken har vingar
Överkörd natur : Rolands Hav och Vesan
Gud verkar med naturliga medel
Game of thrones - Kampen om Järntronen
Biibbal : boares ja odda testamenta
Carl Fredric Adelcrantz försvarstal i statsdeputationen den 8 juli 1772 rörande slottsbygget
En fridfull jul
Maskerad : migränfri på Piazza Navona
Religion - konflikt och försoning